Kategoriarkiv: Riksdagen

Konsument Gästrikland

konusm

Problem med abonnemang du inte kommer ur? Hamnat i en ekonomisk knipa när livet ändrats? Strular butiken som sålt något som funkar kasst?
Konsument Gästrikland finns för att hjälpa dig. Gästrikekommunerna plus Älvkarleby.
I fredags träffade jag Anna, Lisa och Jörgen. Varje dag tar de emot på Gävle biblioteket och du kan också boka tider.
Tyvärr saknar över en miljon svenskar den här servicen i sina kommuner.
När många fått det bättre ekonomiskt kanske vi inte orkar klaga eller reklamera. Men gör det. Det är en solidarisk handling. Statistik visar att varje vuxen svensk är missnöjd motsvarande 7000 kronor per år …
Den skiten ska vi inte ta.
HÄR om hur du kan reklamera.

 

Julfest med partigruppen

julfest

I går höll riksdagsgruppen julfest. För första gången gick vi som inte äter döda djur också bra mat. Allt var bra. Så glad för det.

Här är jag och Patrik strax innan vi började äta och lyssna på Löfven och skönsång. OBS! Det var inte Stefan som sjöng.

I dag har det varit utskottsmöte, jag har lyssnat på ett föredrag om plaster och just nyss har jag skickat ut en inbjudan i min roll som ordförande i Riksdagens Nykterhetsgrupp om att få information om kampanjen Vit jul. Roligt!

Det där med alkoholreklam …

reklamis

I väntan på nästa höst och klarare politiskt läge har jag inte skrivit så många motioner nu. Men det här är en.
Reklam är vad det är, men alkohol är inte vilken vara som helst. Liksom spel och spelreklam. Inget av det där är något vi behöver. Det sargar oss. Därför vill jag att staten tar ett större ansvar.

”Alkoholreklam visar ofta en bild av lyckliga människor som njuter av alkohol utan några som helst negativa konsekvenser. Det visar inte hela bilden av alkoholkonsumtion. Alkohol är den största riskfaktorn för den globala sjukdomsbördan för personer mellan 15 och 49 år, före rökning.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns tre alkoholpolitiska åtgärder som effektivt minskar alkoholskador; hög prisnivå, begränsad tillgänglighet, och reglering eller förbud mot alkoholreklam.

Ett vanligt argument i debatten om alkoholreklam har länge varit att den inte ökar drickandet utan syftar till att höja ett märkes marknadsandel. Forskning visar dock att reklamen ökar ungas drickande och bidrar till att fler börjar dricka.”

HÄR kan du läsa hela motionen.

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

debatten

På förmiddagen hade civilutskottet debatt om äktenskapslagstiftningen. Här är jag efteråt. Sorry för blänk i rutorna.

Från årsskiftet kommer Sverige aldrig att erkänna äktenskap som ingåtts i andra länder, där någon varit minderårig då det skedde.

Jag tog debatten för Socialdemokraterna. Roligt med första debatten i nya utskottet och i en så viktig fråga.

Här är delar av mitt manus. Det är skrivet för mitt muntliga anförande och inte för text egentligen, då skriver jag på ett annat sätt. Men ändå!

När ett barn blir bortgift förlorar det sin barndom, och på sikt många gånger möjligheten att välja sitt eget liv. Hur många barnäktenskap som finns i världen är omöjligt att veta, men mer än 700 miljoner kvinnor i världen har ingått äktenskap som barn. Mer än 250 miljoner av dom var yngre än 15 år när det skedde.

I de fattigaste länderna blir mer än 40 procent av flickorna gifta enligt Unicef.

Jag vill betona att självklart drabbas även pojkar, men inte alls i samma utsträckning.

I Sverige försvann möjligheten att ingå äktenskap när man är under 18 år 2014, innan dess kunde undantag beviljas.

Vi ser att när människor som flytt hamnat i Sverige så ökar antalet barnäktenskap här och ett antal över 100 barn identifierades häromåret i en rapport.

I den här debatten är vi väldigt överens i sakfrågan. Sverige ska inte erkänna äktenskap från andra länder där någon av parterna är under 18 år. Den personen ska helt enkelt ses som ogift i vårt land. Också oavsett deras ålder vid erkännandeprövningen.

Om jag förstått saken rätt betyder det att vi , när vi röstat igenom detta, har fått världens starkaste lagstiftning på området.

Vid den senaste korrigeringen av lagstiftningen 2014 var majoriteten av partierna var då överens om att följa utvecklingen på området för att se om det var tillräckligt.

Det blev en lucka kvar och det är den vi nu täpper igen, efter att regeringen tillsatte en utredning förra året då det blev tydligt att det som gjorts inte var nog. Det handlar om personer utan anknytning till Sverige som sedan kommer hit och redan då är gifta –som vi hört tidigare i debatten.

Regeringen anger i sina skäl att intresset av att skydda barn mot att ingå och leva i äktenskap väger tyngre än till exempel kulturella eller religiösa hänsyn. Omgivningens krav på äktenskap ska inte vara ett skäl för någon, oavsett bakgrund, att gifta sig. Det är helt enkelt för barnets bästa att utvidga förbudet mot att erkänna utländska barnäktenskap så att det omfattar alla i Sverige, oavsett härkomst. Jag tycker det är väl sammanfattat.

Problemen med barnäktenskap har sedan flera år tillbaka uppmärksammats på internationell nivå inom många olika forum, EU och FN till exempel.

Regeringen prioriterar dom här frågor högt och ser allvarligt på problemen med barnäktenskap, tvångsäktenskap och närliggande frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen bedriver också ett aktivt arbete på området och har tagit flera initiativ för att motverka problematiken.

De har beslutat om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor där bl.a. problem kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck ingår.

Några konkreta saker i strategin är

  • att stärka det förebyggande arbetet mot hedersnormer
  • att göra en nationell kartläggning av heders-relaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap
  • att ta fram en standardiserad bedömningsmetod för arbete med våldsutsatta kvinnor och flickor i en hederskontext.))Regeringen gav i februari 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta och att ta fram och sprida en vägledning till Socialtjänsten. De har också ett uppdrag om informationsspridning om vad som gäller i Sverige i äktenskapsfrågor.Länsstyrelsen i Östergötlands län har fått i uppdrag av regeringen att nationellt motverka hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap.
  • Som ett led i att stärka barns rättigheter beslutade regeringen i mars 2018 om en proposition med förslag som innebär att FN:s barnkonvention får ställning som svensk lag. Något vi riksdagsledamöter röstade igenom och ska börja gälla från år 2020.
  • Migrationsverket har tagit fram en rutinbeskrivning för handläggning av asylärenden för ärenden som handlar om det här. Syftet med standarden är att säkerställa barnets rättigheter i asylprocessen och att skapa förutsättningar för att identifiera barn i behov av hjälp och stöd. I utredningens, som jobbade med detta, tittas också vidare på 
  • tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa
  • samverkan mellan berörda myndigheter fungerar och lämna förslag på åtgärder för att utveckla myndighetssamverkan och tydliggöra ansvar och befogenheter.
  • möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer tvingas ingå äktenskap utomlands
  • åtgärder för att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av den utsatta personen. Det kommer vi att återkomma till i kommande politiskt arbete.

Samtyckeslagen

elin åsa

I veckan intervjuades jag av folkhögskoleelever och fick frågan om vilka politiska frågor jag varit med och jobbat med jag är nöjdast med.
Mitt första svar var: Samtyckeslagen.
Nu visar det sig att den verkar fylla sitt syfte.

Om den behövs? Självklart. Man har också undersökt hur personer ställer sig till den nya lagen. 90 procent av alla unga kvinnor är glada. Bara 62 procent av de unga männen är.

22 procent av unga män i storstäder är till och med negativa. Är det samma som tramsat om ”Så nu ska man skriva avtal för att få ligga!” ? Jobbet är inte precis klart.

Det viktigaste är heller inte att straffa. Utan att ingen förgriper sig på någon annan

Bra jobbat alla som drivit på för det här.

Läs om attityderna HÄR.

 

Från min plats

untitled

Precis så här ser det ut från min plats i kammaren där jag voterar. Sitter längre bak nu än förr.

Vad har jag gjort i dag?

Började med frukostmöte på justitiedepartementet klockan 8. Följdes av en diskussion med plan- och bygghandläggare, en intervju av två folkhögskoleelever, en sittning med Helgas styrelse, en halvtimme med en klass från Vasaskolan i Gävle, samtal med en kollega om en svår grej, gruppmöte med S i civilutskottet, votering, en klass till från Vasa.

Det var en bra dag.

Packat ihop

låfpr

Flyttkarusellen med kontoren är igång. Pga annan sammansättning av riksdagen blir det flyttar. Om jag fattat rätt ska den korridor där jag sitter nu innehas av annat parti. Jag och många andra ska alltså flytta upp eller ner.

Krasst sett betyder det att jag fåt ett sämre rum. Fick välja ett av flera holkar i dag. Det var hugget som stucket kan man säga. Det blir mindre, sämre placerat och med sämre utsikt. men ryktet säger att vi kanske får platt-TV nu.

I åtta år har jag suttit i det här rummet. Lite avskilt. Lagom stort. En soffa jag tupplurat på när det behövts. Nu kanske jag inte ens får en sådan.

Men jag vill inte vara en konservativ surgubbe som säger att allt var bättre förr. Hoppas på många viktigheter och skoj i det nya kontoret kommande fyra år.

I dag packade jag ihop allt i fyra + kartonger. Oklart vad som ska hända med mina växter. Kan ju inte sätta dem i en låda. Så mycket att fundera på. Jag slängde ganska många saker också. Det måste man. Helst av allt ska man inte samla på dom från början.

 

 

Riksdagsarbetet är on fire

lr

Det kanske inte finns mer än en övergångsregering, men det finns en helt riktig riksdag. Och för oss rullar verksamheten på.

Den senaste tiden har jag träffat Unionens distriktsstyrelse och talat om arbetsmiljöfrågor och besökt IKEA. Väldigt spännande att höra om deras hållbarhetsarbete. Jag har träffat en klass på Borgarskolan i Gävle och pratat demokrati och jag har suttit med programrådet för kriminologiprogrammet på Högskolan i Gävle för att diskutera förbättringar. Polisen har haft insynsrådsmöte, utskottsmöten rullar på och alldeles precis nyss träffade jag Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande Sara Svanlund. Efteråt var jag glad åt min broschyr som synes på bilden.

Vad som tagit mycket av min tid den senaste veckan är annars att tillsammans med representanter för S, L, MP och C i Gävle föra resonemang för att hitta ett gemensamt styre i Gävle. I söndags gick pressmeddelande ut om att samtalen pågår och det gör de fortfarande. I god anda och med ambitionen att göras bra och grundligt. Politik är verkligen sprakande intressant.

 

Sedan 1895

nykterhets

Riksdagens nykterhetsgrupp (sedan 1895) hade årsmöte i veckan. Lars-Axel Nordell (KD) lämnar efter åtta år som ordförande och lämnar över till mig. Nummer 21 i ordningen av ordföranden. Kvinna nummer två. 

Först blir att ta reda på hur många i nya riksdagen som vill vara med.
Jag ser lite sliten ut på bilden. Det stämmer. Det har varit en hård vecka.

Blir det någon regering eller?

Det är inte så konstigt att jag får den frågan många gånger om dagen. Jag vet inte mer om detta än det ni har kunnat höra i nyheterna i dag om läget. Moderaterna sonderar. Verkar förvånade över att S inte tänker stötta en Alliansregering.

Citerar Carl Bildt: ”Den som är förvånad över att S inte vill släppa fram en alliansregering borde söka läkare.”

Men så ni vet: Jag vet inget mer om utgången i detta än någon annan. Det är heller inte så (och det är precis som det ska vara) att alla socialdemokrater ”i Stockholm” är inblandade i alla samtalet. Tvärtom, det sköts av små grupper. Som det också gör lokalt. Allt för att kunna jobba med hyfsad tillit.

Vi får alltså ge oss till tåls ett tag till, och det kan komma att bli fler vändor. Det är alltid tråkigt tycker jag att det ska vara så svårt för fyra partier att inte kunna släppa taget om varandra. Nåja. Jag gör ingen djup analys på det.

I dag har jag haft möten med lite olika grupperingar här i Stockholm och om en stund ska vi ha kvällsaktivitet med Helgas, en kvinnoklubb.

Sitter på kontoret och skriver ut en utredning jag ska läsa. Är ganska gullig med min lugg.

kontoret