Kategoriarkiv: Djurrätt

Bättre för djuren, hurra!

pälsdjur

Foto: Nettverk for dyrs frihet och Dyrebeskyttelsen Norge

I veckan presenterade regeringen sitt förslag till en mer modern djurskyddslag. Flera glädjande saker, bland annat det jag tidigare jobbat för, att inte elefanter ska vara tillåtna på cirkus.

Andra saker som jag jobbat med, registrering av katter och minkars väl och ve, har inte nått ändra fram. Skrivningarna kring de problemen handlar om att fortsätta utreda frågan. Bättre än inget alls.

Precis nyss kom beskedet om att i Norge ska man med förbud avveckla pälsdjursfarmning, ett resultat som kom ur en ny regeringsbildning. 2025 ska de sista farmerna bort. Goda nyheter. Väljer att se det som att allt är möjligt.

Att det finns efterfrågan på päls är ledsamt. Omodernt.

Hur går det för apan Linda?

Det verkar inte finnas någon ljusning.

Innan julhelgen sände TV4:s nyheter ett reportage om Linda. HÄR kan du se det. Ing-Mari Persson förklarar läget på ett bra sätt.

Fantastiskt print screen på min lilla medverkan:

lindafyran

Obegripligt att inte all seriös media använder versal på S. Men men.

Djurskyddsarbetet i EU

Jag skickade en fråga till minister Bucht:

Fråga 2016/17:410 Djurskyddsarbetet i EU

av Elin Lundgren (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

På ministermötet i mitten av november lyfte ministern upp frågan om djurtransporterna i Europa. Det gjordes med anledning av hur undermåliga dessa transporter många gånger är. Det gläder mig att det gjordes och att frågan verkar ha vunnit gehör. Jag litar nu på att frågan rullar vidare och att det blir skillnad för djuren.

Att EU är en viktig arena för att jobba med djurskyddsfrågor står alldeles klart, och jag undrar därför:

Vilka djurskyddsfrågor avser statsrådet Bucht att lyfta fram i EU framöver?

Han svarade:

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S) Djurskyddsarbetet i EU

Elin Lundgren har frågat mig vilka djurskyddsfrågor jag avser att lyfta fram i EU framöver.

Djurskydd är en viktig fråga för mig. I början av 2015 inledde Sverige ett samarbete om djurskyddsfrågor inom EU med Danmark, Nederländerna och Tyskland. Detta har hittills resulterat i en gemensam deklaration om grisvälfärd och ett förslag om att kommissionen bör inrätta en

EU-plattform för djurskydd.

En EU-plattform för djurskydd syftar till att bidra till ett stärkt djurskydd, bl.a. genom att underlätta kommunikation samt utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan berörda aktörer. Förslaget om en plattform för djurskydd har under året diskuterats vid tre jordbruks- och fiskeråd och tagits emot väl av en klar majoritet av medlemsstaterna och av kommissionen. Kommissionen har nyligen meddelat att de kommer att gå vidare med förslaget och att ett första möte inom ramen för plattformen kommer att hållas under våren 2017.

Många angelägna djurskyddsfrågor inom unionen kommer att kunna behandlas inom ramen för plattformens arbete. Exempel på detta är

bland annat att verka för att stympning av djur, särskilt i fråga om svanskupering av grisar och näbbtrimning av fjäderfä, ska upphöra, liksom långa djurtransporter. Vad gäller frågan om att komma ifrån obedövad kastrering av smågrisar anser jag att även den ska vara ett prioriterat område.

Samarbetet med likasinnade medlemsstater fortsätter med det övergripande målet att stärka djurskyddet inom EU.

Stockholm den 7 december

Sven-Erik Bucht

Furuvik fick fel schimpansart i sitt artbevarandearbete

Många har engagerat sig i hur schimpansen Linda blir en bricka i ett spel. Furuviksparken vill flytta på henne med motiveringen att det finns ett större syfte, nämligen avel på en av schimpansvarianterna. Hennes situation blir då underordnat detta i avelsarbetet.

Just avelsarbetet är det som Furuvik, och organisationen EAZA hållit så högt i den här situationen. Berättat hur genomtänkt och viktigt de arbetar. Hur viktigt det är med just den art som Linda tillhör. Att det var därför Tjobbe flyttades in i gruppen i Furuvik, för att underhålla den genpool som finns för den västafrikanska schimpansen.

Furuvik publicerar ”Frågor och svar” för att berätta att allt de gör är under kontroll och det är ingen fara för Lindas eller de andra schimpansernas välmående.

Den där rigorösa kontrollen och det starka värnandet av den västafrikanska arten, hur har det gått?

Så här skriver de:

”Varför behövs det en ny hane till Furuvik – Tjobbe flyttade ju in för ett par år sedan?
Det har i efterhand visat sig att Tjobbe inte var av den västafrikanska arten som alla trodde från början, vilket innebär att hans ungar inte skulle bli den hjälp för arten att leva vidare, som är så viktigt i bevarandearbetet.

Därför är det viktigt att vi får en ny hane till Furuvik, så att nya schimpansungar ska se dagens ljus – ungar som kommer bli mycket viktiga för bevarandet av den västafrikanska schimpansarten.”

Det rimmar förstås vansinnigt illa med alla påståenden om noggrann kontroll och viktighet.

Om det absolut största syftet med att bedriva djurpark inte är kommersiellt utan för att bevara djurarter (som inom överskådlig framtid ändå aldrig kommer att komma till Afrika utan helt enkelt vara djurparksdjur), hur kunde denna dundertabbe ske?

Om att Linda och Tjobbe varit kompatibla och fått en unge tillsammans, då hade det saboterat artbevarandeplanen. Av Furuvik och EAZA själva. För att de faktiskt inte har koll på schimpansernas arttillhörighet, trots att arbetar så professionellt. Enligt egen utsaga.

Med vilken trovärdighet kan nu Furuvik och den expertorganisation de lutar sig emot nu säga att de har full koll på vad de gör?

Ingen.

Låt Linda stanna i den miljö som blivit trygg för henne. Hon har genomlevt tillräckligt med skit i sitt liv som människor orsakat. Hon har inte bett om att flyttas.

Kan hon då få ungar?

Vad svarar Furuvik själva?

”Kan Linda få barn vid sin ålder?
Linda befinner sig förvisso mitt i livet, men hon är fortfarande i en fruktbar ålder. Vi och EAZA skulle inte planera den här flytten om vi inte trodde att det skulle kunna leda till nya schimpansungar.”

Det finns inget ja på den här frågan, bara att hon hypotetiskt är i fertil ålder. Skulle jag vara riktigt konspiratorisk skulle jag säga att de efteråt kan hävda att den totala omflyttningen i schimpansgrupperna ledde till fler ungar, även om ingen av dem kommer från Linda.

Jag förutsätter att alla som arbetar med djur är stora djurvänner. Jag tror inte ont om någon människa som jobbar med djuren varken på Furuvik eller andra djurparker. Tvärtom, människor som gillar djur är människor jag gillar. Jag har träffat Daniel, som är den som frontat Furuvik i frågan. Jag har inget ont att säga om honom. Jag gillar honom. Det är hela systemet som det är fel på. Det är systemet jag ifrågasätter.

Det är systemet som drabbar Linda. Furuvik har möjligheten att säga ifrån, att välja en annan väg. För att värna en enskild schimpans som jobbat hårt för parken under många år.

Det kan tyckas lätt för mig att säga, som står utanför. Det är det. Det är därför jag gör det. För Lindas skull. För andra djur i hennes sits.

(HÄR är när jag och Daniel var i lokalradion om det här förra veckan.)

Schimpansen Linda, har hon ett eget värde?

linda2

Bilden är från GD och är tagen av Gun Wigh. Bilden illustrerar en mycket slapp mediehantering av Furuviksparken i frågan jag ska skriva om.

Världens schimpanser är hotade. Schimpanser lever i västra och centrala Afrika. WWF redogör för de fyra olika underarter som finns. Tro inte att dessa aldrig möts i naturen. Det gör de där det är möjligt. De olika arterna förökar sig med varandra varför någon slags strikt artåtskillnad egentligen är fånig för människan att upprätthålla, om inte aporna själva är intresserade av det.

I Europa finns schimpanser endast i fångenskap i djurparker. Jag vet inte om de också återfinns i några laboratorium i vår världsdel, andra apor gör.

Enkel bakgrund: i Furuviksparken bor en liten schimpansflock. Aporna har varit mycket goda ambassadörer för Furuvik, för Gävle och för sina hotade, vilda artfränder. Där bor Santino, hanen som planerade stenattacker på besökarna och det blir en nyhet att han är ”smart”. Men det är inte Santino jag tänker skriva om, utan om Linda.

Så här skriver Furuvik om Linda (i länken också om hennes flock):

”Född 1984 i Liberia. Linda är tyvärr vildfångad och hennes föräldrar är illegalt skjutna. Hon räddades av en svensk familj bosatt i Liberia vid ca 6 månaders ålder.,
Linda är en viktig hona i gruppen och hon har blivit både Mandas och lilla Selmas fostermor. Linda är lite listig och lurig, men även en mycket klok schimpans som genast tog sig an lilla Manda när hon kom till flocken.”

Linda är en av alla schimpanser som tvingats se sin familj dödas. Ett trauma för en apa, likväl som för en människa. Mer information HÄR. Linda har sedan transporterats över världen för att till slut komma till Furuvik.

En individ som haft ett ruffigt liv, som har tagit hand om andra små schimpanser och som nu borde få en lugn tillvaro, även om den innehåller att roa människor utifrån sitt boende på en djurpark, vara en så kallad ”attraktion”.

Furuvik hade som idé att Linda ska få egna barn och lät därför införliva en lämplig kärlekskandidat av samma underart. Eftersom vi människor fått för oss att den där ”renrasigheten” är så viktig också för djurparksdjur, i vad som kallas bevarandeprojekt. Därför kom Tjobbe till Furuvik.

Så här skriver Furuvik om Tjobbe:

”Tjobbe tillhör den hotade arten västlig schimpans och artkoordinatorerna vill därför att han matchas mot honor av samma art. Genom att ta emot Tjobbe finns det goda förutsättningar för att öka reproduktionen och på så vis tar också Furuviksparken ett stort ansvar inom den Europeiska djurparksorganisationen EAZA´s bevarandeprogram. Den bästa miljöberikningen för en grupp schimpanser i en djurpark är att få en egen avkomma och därför fyller Tjobbes flytt flera viktiga funktioner.”

Men det har inte fungerat. Det har inte blivit några nya schimpansbarn. Linda verkar inte kompatibel med Tjobbe. Ni vet hur det kan vara när någon ska para ihop en med en kille man inte gillar. Det går åt pipan.

Kanske kan Linda inte ens få barn. Av ålder eller av andra skäl. Det kan man inte så noga veta och det finns nog inget bra sätt att ta reda på det heller.

Därför vill nu Furuvik skicka iväg Linda (och kanske ytterligare en apa) till en annan djurpark, samtidigt som nya apor ska komma till Furuvik i stället. Allt för att få igång bättre avel i parken, som en del i det stora artbevarandearbetet i Europa.

Summerat: Schimpansen Linda har haft ett tufft liv. Hon jobbar i dag i en park där hon har dragit in en del pengar, samtidigt som hon fostrat yngre apor. Hon får inga egna barn. Parken får inga schimpansungar och tror att det är det folket vill ha för att betala inträde till parken. Förmodligen inte taget ur luften, vi älskar att se djurungar. För att få större lönsamhet ska Linda bytas ut mot andra apor. Ingen hänsyn tas till att det helt enkelt är riktigt taskigt att flytta en apa med Lindas bakgrund.

Jag vill att det ska finnas schimpanser i vår värld. Jag vill att de ska leva fritt. Jag vill att schimpanser ska finnas där de ska vara, i Afrika. Det artbevarandearbete som sysslas med i Europa spelar mindre roll för de viltlevande aporna. Ingen roll kan man säga. Det förekommer, så vitt jag kunnat ta reda på, aldrig att schimpanser från Europa återförs till Afrika. Motbevisa mig gärna.

I Afrika finns många apor som bor omhändertagna och hjälpta utifrån att de till exempel varit med om samma trauma som Linda, föräldrarna dödats. De aporna står i kö för att komma ut i det fria på ett bra sätt. Låt oss lösa tjuvjakten, låt oss få ut de aporna igen. Lösningen för schimpanserna som art är inte europeiska artbevarandeprogram där en apa som Linda ska få sitt enskilda liv ställt på ända gång på gång.

Ett enskilt djur, en enskild individ som Linda, betyder ingenting när de kommersiella krafterna pratar. Jag blir illa berörd när det kamoufleras i prat om artbevarande.

Djurparker är omodernt. Ja, det är fascinerande att se djuren. Ja, de fyller en funktion i att berätta om vilka fantastiska varelser som finns i världen. Men vi människor måste lära oss att djuren har sin plats i världen, utan att vi måste ha sett dem matas på zoo först. Vi får åka till djuren eller helt enkelt se dem på film. De finns för sin egen skull, inte för vår att underhållas av. Nog betyder det något att Santino ville kasta sten på besökarna i parken …

Det gäller också Linda. Hon är värd att få leva sitt liv där hon nu har hittat trygghet. Det är i Furuvik med sina vänner. Allt annat är cyniskt, vilka argument som än framförs.

 

 

Djuren

Egentligen ägnar jag lördagskvällen åt att sortera lite i bokhyllan. Jag gör det då och då. Sorterar ur, kompletteringsskaffar och gallrar. Den här boken hade fortfarande plasten runt sig sedan jag köpte den för ett år sedan. Jag sprättade den. Författaren McArthur har tagit bilder av hur djur används för människans skull.

Jag visar några av dem här. Två från djurparker. Två från djur som föds upp för sin päls är från Sverige. De två sista på människor som hjälper djur till ett bättre liv.

I går när jag lunchtränade lyssnade jag på Människor och tro för första gången i livet. Det handlade om ”Är djur och människor lika mycket värda?” Kanske finns det lika många svar som det finns människor, eftersom frågan bara kan ställas till oss och inte djuren. Det tänkte jag också på när jag lyssnade, vad tror vi att djuren skulle ha svarat på frågor om hur de vill bli hanterade/behandlade/bemötta?

Inte så märkligt att det var troende människor som förde resonemangen, och en del hävdade tvärsäkra svar ur Bibeln som de verkade vara säkra på att det stod. En blev dock direkt bemött med hur hen felciterade, men ändrade utifrån det givetvis inte sin åsikt. Jag menar, ”har man hört” att det är på ett sätt så har man. Samtiden alltså.

djurbok1 djurbok2 djurbok3 djurbok4 djurbok5 djurbok6 djurbok7

Korrigera felen

Ser att efter onsdagens Kalla Fakta om förekommande djurplågeri i Sverige och bristerna i påföljder, har delar jordbruksbranschen lyft statistik på hur ovanligt det är, hur hårt de jobbar med djurhållningen osv. Det i sig är absolut sant på de allra flesta håll.

Jag tycker att det vore mer konstruktivt att dels fördöma de brister som förekommer, oavsett stort eller litet antal, dels medge att det är illa när uppenbart plågeri inte leder till straff utan kan fortgå. Det är alla inom branschen förlorare på, inte bara de drabbade djuren utan även alla duktiga, pålitliga företagare. En önskan om att så att säga få rättning i leden borde det vara det de anstränger sig att få till.

kor1

Ska du ut och resa?

Då kan jag varmt rekommendera den här sidan som samlar tips om hur du gör positiv skillnad. Schyst resande.

Hos World animal protection finns tips för djurvänligt resande.

Den här enkla grejen är det många som inte förstått: ”Gå inte med på att bli fotograferad tillsammans med ett vilt djur. Dessa djur har ofta tagits från det vilda, ibland efter att föräldrarna dödats. Ofta drar man även ut djurets tänder och drogar det så att det ska bli lättare att hantera.”