Etikettarkiv: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraten: ”Du är en patetisk liten människa”

För oss som hamnar i dispyter med den så kallade SD-svansen på sociala medier har det blivit en vana att bli kallad både det ena och det andra. Men SD:s förtroendevalda är som bekant inte heller alltid så mycket bättre. Det här är en post om det.

En som jag inte haft särskilt många meningsutbyten med är Marcus Andersson som sitter i Gävles kommunfullmäktige sedan valet 2014.

Efter förra mötet kom vi i diskussion på Twitter, bland annat eftersom jag uppmärksammat att ingen av de kvinnor som sitter för SD i fullmäktige på snart två år har varit uppe i talarstolen ännu.

Diskussionen rullade sedan vidare och min bekant David hade lite synpunkter till Marcus.

 

marc1

Här kan vi då se att Marcus inte på något sätt gillar att jag uppskattade Davids skämt i frågan om favoritkommun. Marcus verkar tro att jag tror att jag ÄGER en plats som riksdagsledamot. Det tror jag inte. Jag kanske skulle kunna skoja om att det faktiskt är en gåta för mig också eftersom att vara politiker på heltid knappast ingick i min livsplan. Men i grunden handlar det om förtroende från mitt parti och väljarna som gör att jag är riksdagsledamot. Inget gåtfullt över det.

Jag kan givetvis ta att Marcus uttrycker sig så här till mig, en politisk motståndare. Det är inget konstigt eller anmärkningsvärt. Det är däremot hans sätt att ”diskutera” med David på.

Att som folkvald välja de här orden i kommunikation med medborgare gör man bara inte.

Om en socialdemokrat i fullmäktige gjort samma sak hade det varit på tidningarnas framsidor. När en sverigedemokrat gör det går det spårlöst förbi. Ett av alla tecken på att vi inte förväntar oss mer av Sverigedemokraterna. Det här är småpotatis  i ett parti som utesluter medlemmar och hela ungdomsförbund på löpande band.

marc2 marc3

Så här tycker Marcus  det är rimligt att uttrycka sig till David.

”Sluta tramsa din fjant!”

”Du är en patetisk liten människa”

”Jag accepterar dig ändå men snälla skaffa hjälp för din åkomma”.

SD i Gävle lägger budget

Jag tänkte skriva lite om den text som Sverigedemokraterna lagt fram i samband med budgeten som ska fattas för Gävle kommun i dag måndag. Det vill säga ur deras budgetskrivelse som du kan hitta HÄR.

I den politiska huvudskrivelsen så finns följande rubriker: ”Skolan”, ”Aktivitetspeng”, ”Delade turer”, ”Hjälp till flyktingar” ”Trygghet, förtroende och välfärd” samt ”Reformer”.

Här vill jag peka på några saker. Gällande ”Delade turer” så tillför SD 5 miljoner kronor. Det räcker ingenstans när det gäller att komma tillrätta med den problematiken (som vi är överens om). De skjuter till en spottstyver av pengarna men har sedan sagt att de ska göra detta i olika sammanhang (under valrörelsen till exempel). I den är skrivelsen iofs nedtonat till ”har som ambition att avskaffa de delade turerna under mandatperioden”

”Hjälp till flyktingar” betyder ingenting. De konstaterar att det finns över 50 miljoner människor i världen som är på flykt. Det är det vanliga mantrat, att de ska hjälpa flyktingarna på plats i konfliktens närområden. Detta genom att öka stödet till UNHCR.

I stycket som följer på det finns texten ”Genom att säga upp avtalet med migrationsverket, lgga ner eller avyttra symfoniorkestern, reducera kulturbudgeten och arbeta mer förebyggande nom kommunens verksamheter skapar vi reformutrymme …” Helt uppenbart finns ”Hjälp till flyktingar”-rubriken med för att framstå som insiktsfulla och goda, men i Gävle ska vi inte göra något. Inga människor på flykt ska finnas nära Sverigedemokraterna. De ska vara ”på plats i krisernas närområden”.

Vi kikar på huvudrubriken ”Gemenskap – Vision 2025”

Här värnas de superkonservativa värderingarna. ”En helhetssyn ska råda kring kommunens samtliga verksamhetsområden, där familjen räknas som samhällets byggsten”.

Med tanke på de mycket lösa och olika konstellationerna som ”svenskarna” levt under största delen av tiden det funnits något som kallats Sverige så vet inte jag varför det är så viktigt att betona. Inte mer eller mindre viktigt än att vara person ska mötas utifrån sina behov, oavsett hur den lever.

På det en uppdelning av människor, en sådan som Björklund också brukar göra. Några som är bra med huvudet och några som är bra med händerna. ”Här kan barn och ungdomar likväl utvecklas till teoretiker som praktiker”. Hur kommer någon ens fram till den här indelningen? Hur är det med de åtta SDare som sitter i Gävles kommunfullmäktige? Är de teoretiker eller praktiker?

Det är alldeles för enkelt att tro att vi kan grupperas på det sättet.

Tidigare har SD i Gävle motionerat om den offentliga konsten. Nu finns skrivningen ”Kommunen hyser stor respekt för de allmänna medlen så att majoriteten ab befolkningen skall uppskatta byggnadskonst och utsmyckning av det allmänna rummet.” Ab är inte min felskrivning.

Sedan följer några punkter som jag särskilt vill lyfta av olika skäl och ni får tänka fritt kring dem.

Gävle kommun ska arbeta för gemenskap och ökad trygghet utifrån assimliationstanken.

God kontakt med verklighetens vardag.

Uppmuntra till spetsutbildning av teoretiskt och praktiskt begåvade personer.

Satsa på assimilering av invandrare.

Så kommer vi in mer på kronor och ören, satsningar som ska lyftas fram. Besparingarna görs på avveckling av Konstcentrum, minskning av kommunstyrelsens projektanslag, avvecklande av symfoniorkestern och uppsagt avtal med Migrationsverket.

Där nämns som satsningen ”avskaffa delade turer”. Även om deras besparingar alla adderas till varandra räcker inte de pengarna till det. Inte alls. Och då tillkommer ändå många fler saker som SD vill utveckla. Det går inte riktigt ihop kan man säga.

Vi tittar på några skrivningar under Kultur- och fritidsnämnd.

”… nämndens mål är att det offentliga rummet skall präglas av vackra konstupplevelser som skänker lugn och harmoni” Följs av meningen som jag inte upplever att SD någonsin är särskilt villiga att göra: ”I vårt samhälle är det även viktigt att hålla jämna steg med omvärldens influenser varför biblioteken skall hålla god service och brett utbud av litteratur”

Den senare meningen specificeras sedan i en punkt som vi kan spekulera i vad de menar med den:

”Parlamentarisk och demokratisk ideologi ska genomsyra biblioteken med brett utbud”.

Fler punkter på området:

”Kultur i Gävle ska syfta till ökad samhällsmoral samt goda syn- och språkupplevelser.

”Föreningsbidrag som motverkar assimilation i samhället ska upphöra.”

Och så den spännande punkten:

”Alla verksamheter ska medverka till att höja intellekt och nyfikenhet”.

Här skulle jag ju kunna ironisera i EVIGHET.

Utbildningsnämnden är full att punkter av märklig karaktär där jag särskilt vill lyfta fram några:

Genuspedagogik skall avskaffas i nämndens samtliga verksamheter

Socialsekreterare på högstadieskolor med ingripande roll utifrån brott- och kriminalitet.

Uppmuntra till slumpmässiga drogtester från årskurs 7.

Stor viktig ska läggas vid misstanke av inlärningssvårigheter eller annan psykisk ohälsa som bidrar till sämre koncentrationsförmåga.

Uppmuntran till att lärarkår tillsammans med elever frivilligt arbetar fram gemensamma klädkoder på skolor i syfte att motverka utseendefixering och sexuella trakasserier.

Skolavslutningar i kyrkan ska uppmuntras.

Medvetandegöra svensk kultur och väcka intresse kring lokal historia, seder och bruk.

Gällande sista punkten är det som att SD inte vet att den typen av frågor hanteras i skolans läroplan. Här ur läroplanen i samhällskunskap för år 1-3: ”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.”

Från stycken om näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden hämtar jag punkterna

Vuxenutbildningen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och AME främja assimilation i underlättande för invandrare att komma in i det svenska samhället.

Efter avslutad introduktion skall ett kommunalt kunskapstest erbjudas utifrån det svenska språket, kultur och samhällsliv.

Nämndens verksamheter ska präglas av assimilationsprincipen till att förebygga ökad segregation i samhället.

Jämlikhet och assimilation för ökad gemenskap, frihet och trygghet.

För de som arbetar på Gavlegårdarna ska ”Samtliga anställda skall vara väl förtrogen med assimilationsprincipen och vara trygg med sitt uppdrag”. I punktform heter det ”Aktivt arbete med assimilationsbegreppet”.

För att längden på det här inlägget inte ska skena har jag valt att begränsa mig en aning. Annars hade jag också kunnat skriva ett längre stycke om att de använder ordet ”barnstugor” som kan ses som lite daterat, att de inte verkar kunna skilja begreppen jämställdhet och jämlikhet åt och en väldig massa annat.

Rasism, berusning och en lögn om en väska

Det jag undrar mest av allt är hur det kommer sig att Lars ”tvingas” lämna sin plats i riksdagen men inte Erik och Kent. Jag kan tycker mig kunna se att det de gjort är ganska likadant. Ljugit och låtit rasismen komma fram. Det vill jag höra fortsättningen på. Såg Åkessons presskonferens klockan 11 och det var inte särskilt mycket av substans där i frågan.

Pikant detalj att Lars själv ringer upp Expressen på natten och vill att de ska ”flasha” att han blivit rånad.

Att rasistiska saker hoppar ur SD politiker såväl som anhängare förvånar mig inte det minsta. Det börjar ofta med att ”man måste väl få vara lite invandringskritisk” till att börja tala om hur illa människor från olika specifika länder beter sig … Alltså ren rasism. Det är min samlade, halvstora erfarenhet av samtal med anhängarna. Du kanske har en annan.

Senaste månaderna börjat vara väldigt noga med begreppet ”vardagsrasism”. Vet inte vad det är. Det finns bara rasism. Oavsett form. Och den är alltid äcklig.

Väntar fortfarande på svar från de lokala Sverigedemokraterna om hur och med vem jag ska assimilera mig i Gävleborg för att få vara en del av gemenskapen.

Bilden är från DI.

Fyra män levererar en landstingsbudget

Är det fyra av fyra män brukar det vara SD. Så också i det här fallet. Skumläste deras landstingsbudget och hakade bland annat upp mig på meningen:

Gävleborgs landsting ska arbeta för gemenskap och ökad samhörighet utifrån assimilationstanken. (sidan 8)

Jag har över ett dygn senare inte blivit klokare för ingen vill svara. Särskil Carlsson brukar vara väldigt snabb annars.