Etikettarkiv: Socialdemokraterna

Mer tid för vård genom mer personal

Budgetnyhet!

Socialdemokraterna avsätter 2 miljarder kronor år 2014 och framåt till sjukvården i en riktad insats för mer personal. Det ger mer tid för vård och höjer kvaliteten.

Flera delar av sjukvården har i dag allvarliga problem. Sjukvårdspersonal och patienter rapporterar om en tidspressad arbetssituation som riskerar att leda till brister i patientsäkerheten. Trycket och belastningen på akutmottagningar, vårdavdelningar och andra verksamheter är mycket högt.

Vi behöver utveckla en sjukvård där patienter känner trygghet och där personalen kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt. En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar kvar och utvecklas.

Förslaget innebär:

  • 2 miljarder till personalförstärkningar inom vården
  • Krav på förbättrat omhändertagande och samordning för svårt        sjuka äldre
  • Minskad        administration genom en nationell vårdrevision

Bättre samordning och omhändertagande av svårt sjuka äldre

Vi gör en riktad insats på 2 miljarder för att öka personalen i vården. Inom ramen för satsningen kommer ett särskilt fokus ligga på att säkerställa ett bra omhändertagande av äldre.

Ett mycket stort problem i sjukvården idag är hanteringen av svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård anpassad till äldre människors behov. Det är heller ingen kostnadseffektiv vård.

Kommuner och landsting bör gemensamt förbättra samordningen och förstärka omhändertagandet av mycket gamla och multisjuka patienter. Olika lösningar för att kraftigt minska eller helt komma bort från återkommande akutbesök på sjukhus kommer att innebära minskade kostnader för samhället och minskat lidande för den enskilde.

Minskad administration

Vi föreslår att staten, landstingen och de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision. Lagstiftning, IT-system och journalhantering ska systematiska kartläggas och alla möjligheter till att minska administrationen ska ses över.

Studier visar att läkare och sjuksköterskor tvingas ägna mycket tid till annat än direkt patientarbete.

Inga nya blanketter, register eller rapportering som inte är dokumenterat nödvändiga får införas. För administration som inte är lagstyrd bör man successivt införa samma krav som för behandlingsmetoder i sjukvården; det ska vara dokumenterat att behovet av de administrativa uppgifterna är tillräckligt stort, att kostnaden är rimlig i relation till nyttan och att tiden som avsätts inte tränger ut annan viktig verksamhet.

Norling om språkbruk och bidrag

Finfin ledare av Anna Norling i Arbetarbladet i dag.

Ordet ”bidrag” till exempel. För Anders Borg (M) är arbetslöshetsförsäkring, ersättning från sjukförsäkringen och riktade arbetsmarknadsåtgärder det samma som bidrag. För andra politiker är begreppet bidrag något helt annat. En halvering av restaurangmoms och ungdomsarbetsgivaravgift kan betecknas som bidrag till de stora hamburgerkedjorna. En kraftig sänkning av bolagsskatten ett bidrag till storbankerna. För att ta ett par exempel. Det kan vara bra att ha med sig det här i bakhuvudet när politikerna beskriver sina egna förslag som ”satsningar” och samtidigt motståndarnas för ”bidrag”.

”Socialdemokraterna har ett intressant alternativ till Fas 3, så kallade ”extratjänster” inom vård- och omsorg. Arbeten med riktiga löner, som ska användas som extrainsatser i den allt mer anorexidrabbade välfärden. De anställda ska kunna kombinera jobb med utbildning, och på så sätt skaffa sig bättre förutsättningar för att kunna matcha de arbeten som kommer när konjunkturen vänder.

Såväl Vänsterpartiets förslag som Socialdemokraternas är politik på riktigt. Långt ifrån den moderata ”låt-gå-mentaliteten”, där politiken har abdikerat.”

Ombuden vet inte vilka de väljer

Ni vet att jag under kongressen bloggade om valberedningsförfarandet i Socialdemokraterna. Ett inlägg som bevakades av de som hade koll på ”bilden av kongressen” så att det inte skulle förstöra bilden så mycket! Fin grej det. Var inte oroliga. Det var nog bara 300 som läste det.

Hur som helst. I kväll har Omar Mustafa som valdes till partistyrelsen i söndags valt att lämna sina uppdrag. Detta för att det har uppstått en diskussion om hans lämplighet.

Det hade kunnat vara någon annan det handlade om, och ur någon annan aspekt än det här. När ombuden får förslaget digitalt bara minuter innan valen ska förrättas, hur ska de kunna ta ställning PÅ RIKTIGT?

Jag är tveksam till om det satt något ombud inne i kongressalen och hade en klar bild över vilka de valde och varför just de var föreslagna och lämpliga att leda partiet.

Om vi hade haft ett förfarande som jag förespråkar, dvs en presentation av valberedningens förslag några veckor innan så har det många förtjänster. Alla kandidater kan granskas och värderas innan. Ombuden har chans att ställa frågor. Ombuden har chans att fundera över om de gör ett bra, välavvägt val ur alla aspekter.

De som kandiderar får veta lite mer än några timmar innan om de kommer att vara aktuella (i ”förhandlingarna”) och skulle kunna välja om de vill kandidera emot valberedningens förslag.

Jag är rätt säker på att dagens sätt kommer att försvinna. Jag hoppas att vi som är lite yngre inte kommer att acceptera det här förfaringssättet. Men ännu styr de som är något lite mer erfarna och de gillar det här. Alltför många av dem!

Från Orbaden till Sandviken

I går började min dag i Bollnäs med den här vyn! Svårt att sura då även i arla morgonstund.

Jag var med när Hälsingerådet träffades i Orbaden. Det är kommunal- och oppositionsråd från landskapet som regelbundet avhandlar frågor de har gemensamma intressen kring. Skälet till att jag var inbjuden gäst var att länspolismästaren skulle berätta om verksamhet i landskapet/länet och jag är enda riksdagsledamoten i justitieutskottet från länet. En av resultaten av diskussionerna är att Hälsingerådet gör en skrivelse till Rikspolisstyrelsen och ansvarigt departement angående distansutbildning till polis i Hälsingland. Det fanns för några år sedan och har betytt mycket för myndighetens rekryteringsläge.

På kvällen var jag i Sandviken och träffade Socialdemokraterna där. Vi pratade om budgeten som jag gjorde mitt bästa för att pedagogiskt gå igenom. En av sakerna vi förde ett längre resonemang om är den obligatoriska sommarskolan för de som inte når målen i år 6-9. Jag har funderat mer på det i dag. Spontant är det ju ett misslyckande att vi inte kan stötta eleverna till det under terminerna. Å andra sidan är det också ett svek att inte erbjuda mer om det inte räcker. Kanske båda grejerna måste till. Vad tror ni?

Partiprogrammet

Socialdemokraterna ska i april anta ett nytt partiprogram. Sist det hände var 2001. Det här händer inte jätteofta, vanligen i intervall på cirka femton år. Om det pratade i kväll Daniel Suhonen, redaktör på Tiden.

Vi pratade om programmets funktion och form och givetvis innehåll. Vad har vi det till egentligen?!  Kul!

Efteråt gick jag och Daniel ut och käkade på Helt Enkelt, ett av mina favvoställen. Pinsamheten i att be honom betala eftersom jag inte hade plånboken med … Men det är livet. Och nästa gång betalar alltså jag.

Men framtiden vilar inte

I går gav jag en telefonintervju ståendes på berget under en ridpaus. Du kan läsa den HÄR. Konstaterar att huvudbuskapet är tydligt, men att skapligt viktiga nyanser inte alltid blir rätt. Till exempel hur kommunen kan bli ÄNNU bättre. Men det är ju bara som vanligt. Hur som helst. Hit med inputs!