Författararkiv: Elin

Att bara läsa rubriker

deba1 deba2

Printscreens från GD och Arbetarbladet.

Ibland sägs det att det är viktigt att läsa mer än bara rubriken, om man vill veta vad en debattör vill ha sagt.

Här är ett bra exempel på det. I dag på Skolans dag så har jag fått en debattartikel publicerad. Läsa gärna texten själva och fundera över vilken rubrik du hade valt, eller vilken som speglar min text bäst.

För vem finns skolan?

Jag tyckte om att gå i skolan. Jag tyckte så mycket om det att jag valde att utbilda mig till lärare, ett yrke jag under de år jag hittills arbetat inom det trivs mycket bra med. Det är en speciell känsla att tillsammans med en grupp elever se till att de ska lära sig något med mig som guide. Koka vatten och fundera på varför det bubblar från botten och varför blir det mindre vatten i bägaren? Diskutera igenom vad någon fått Nobelpriset i medicin för. Varför hamnar spegelbilden upp och ner i reflektionen på ena sidan av en sked? Att krama någon i det överjäkliga i att mormor dött. Glädjen i att få frågor från elever som tänkt till, som jag måste söka svaret på. Att i pauserna prata om musik, fotbollsträningar och nya småsyskon. Bara att skriva det här gör mig lycklig över skolan som fenomen.

Vi undervisar eleverna för att ge dem förutsättningar för att kunna orientera sig i en värld som de ska möta, som inte kommer att se ut som den gjorde i mitten av 90-talet när jag lämnade grundskolan. Eleverna ska kunna känna att de har så många dörrar som möjligt öppna. För vidare studier, för jobb och för att kunna navigera i en komplex omvärld på bästa sätt. De ska veta hur de kan bidra i samhällsbygget samt sina rättigheter och skyldigheter.

Skolan har genomgått många förändringar. De flesta av godo, och ända sedan vi 1842 beslutade om en folkskola har den varit avgiftsfri och obligatorisk för alla barn. Idag är skolgången i Sverige så lång att vi får möjlighet att få kunskaper och utveckla förmågor utöver de mest grundläggande. Att vi dessutom ända upp till och med universitetet har tillgång till utbildning kostnadsfritt är ur ett globalt perspektiv ganska unikt.

Det ska vi tänka på i dag när det är Skolans dag. Att även om vi har synpunkter på skolmat, läxor eller mobiler i klassrummet har vi det rätt fantastiskt i Sverige.

Men vi har också delar som skiljer oss från resten av världen och som inte alls tjänar oss väl. System som gör skolan ojämlik och som en liten klick tjänar enormt på.

Att enskilda aktörer kan öppna friskolor ur vilka de plockar enorma summor pengar i vinst, kan inte på något sätt sägas gynna alla Sveriges elever och deras utbildning. Det är pengar avsatta till att gå till barns undervisning och barns behov av extra stöd i skolan. Men på grund av det system vi har i dag går pengarna istället åt ett annat håll.

Så kan vi förstås inte ha det om vi vill barns bästa. Skolan ska vara till för elever och inte för skolentreprenörer med vinst för privatpersoner som överordnat mål. Sverige är det enda land i världen som tillåter detta, och jag har mycket svårt att se att vi kan fortsätta på det sättet när vi behöver varje krona till skolan och välfärden.

Jag vill se jämlik skola där resurserna fördelas rättvist och utifrån behov. Där lärare och övrig skolpersonal har rätt förutsättningar för att utföra sitt jobb på bästa sätt. Jag vill att alla ska få samma erfarenhet som mig. Att tycka om att gå i skolan och tycka om att lära sig saker och få det stöd man behöver.

Det är eleverna vi ska ha i fokus. Det vill jag uppmärksamma på Skolans dag!

Elin Lundgren

Riksdagsledamot (S)

Legitimerad lärare

Höstterminen är igång

Det är september. Bland annat snart min födelsedag. Det är ju kul. Sen blir det mörkt. Men svalt och härligt i vädret ändå. Inget mer sommarklibb.

Jobbar lite mer ute nu. Har haft lite promenadträffar och möten med avstånd. Och allt digitalt är igång. Tycker jag har en ökad mängd av att prata i telefon också.

Men konstaterade i dag på en lunch med min ombudsman att för mig känns det (givetvis felaktigt) som att jag gör ingenting när det jag gör är mest vid köksbordet. Så för min egen skull ska jag noga skriva ner det jag gör varje dag så jag ser vad som blir gjort.

Nästa vecka öppnar riksdagen och jag ska vara i kammaren. Det ser jag fram emot. Hoppas att den här hösten blir lite mindre annorlunda än våren. För egen del kändes det okej då. Nu känns det mindre okej. Kanske för att vi går mot mörkare tider. Kanske för att jag nöter ner köksbordet.

Hästarna och övergödningen, oroas inte i onödan

ponny

Just nu är det begripligt hett i hästkretsarna att diskutera en utredning som var klar tidigt 2020. Den heter ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning”.

Den initierades 2018 med direktiven att utredningen ska:

  • analysera drivkrafterna för lokalt åtgärdsarbete och ge förslag på hur dessa kan förstärkas,
  • föreslå nya eller förstärkta styrmedel som leder till ökad användning av lokalt anpassade, kostnadseffektiva åtgärder,
  • utreda förutsättningarna för att återföra näringsämnen från kustvatten och sjöar för att minska övergödningen,
  • lämna förslag till etappmål som bidrar till genomförandet av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och behovet av ett stärkt lokalt åtgärdsarbete med beaktande av delmål 6.3, 6.6, 14.1 och 15.1 i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna samt miljökvalitetsnormerna för vatten- och havsmiljö,
  • utarbeta förslag till finansiering av föreslagna insatser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Vad är då övergödning? En kort sammanfattning är: ”Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön men när extra näringsämnen tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter kan övergödning uppstå.”

Vilka kan konsekvenserna bli?

”Förhållandet mellan organismer störs i vattnet. Växtlighet som ger skydd påverkas och utgör födosöksområden för fiskyngel och andra djur. Stora mängder växtmaterial kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar.”

Du kan läsa mer HÄR.

Sverige och våra vatten har stora problem med övergödning. Övergödningen äventyrar miljön och i förlängningen våra möjligheter till ett gott liv. Därför tillsatte regeringen en utredning, och av direktiven ovan ser ni att det är ett mycket brett uppdrag. INTE riktat direkt mot hästnäringen.

Den färdiga utredningen finns att läsa här och omfattar drygt 300 sidor.

Den handlar bland annat om jordbruk, skogsbruk, avlopp, industrin, konsumtion och hästhållning. Det vill säga tar ett brett grepp på frågorna, precis som uppdraget var. Se den blå texten ovan.

Nu ser det ut så här när MUF har skrivit en debattartikel som sprids.

IMG_8954

Bilden är en skärdump från Expressen och den HÄR artikeln.

Det fastställs som en sanning att regeringen är ute efter att förstöra för svensk hästsport. MUF gör naturligtvis helt rätt i att plocka upp frågan, det ska de göra. Det är fingret i luften.

Men problemet är att de skapar en oro, förmodligen helt i onödan.

Jag har under mina 17 år i Socialdemokraterna aldrig hört någon säga att man vill förstöra svensk hästsport. Jag har nog aldrig hört någon tala illa om hästsport som fenomen alls. Jag kan inte heller påminna mig om att jag hört någon miljöpartist göra det. Jag uppfattar inte att något enda parti någonsin talat illa om hästsport/-näring som fenomen.

Från att beställa en utredning om att hitta olika alternativ till att hejda övergödning till att bli anklagad för att vilja förstöra svensk hästsport är steget långt. Att påstå detta är dessutom helt oseriöst och taget ur luften.

Vad händer i detta nu? Regeringen har inte tagit ställning till någonting utifrån rapporten. Riksdagen har inte tagit ställning till någonting utifrån rapporten.

Det som står i rapporten är INTE en fastslagen åsikt eller förslag från varken regering eller riksdag. Detta vet också MUF. Tyvärr kanske det inte är allmän kunskap, ser jag utifrån hur detta sprids i hästkretsar. Det är därför jag skriver det här inlägget.

För hästnäringens skull ser jag att det skulle bli en del problematiska saker minst sagt om detta genomfördes i sin helhet. Därför förstår jag att hästnäringen nu gör precis det de ska, nämligen skriver remisser och opinionsbildar i frågan.

Utredningen är utskickad på remiss och det betyder att regeringen ber intressenter att ha synpunkter på de olika förslagen. HÄR kan du läsa om det. Sista augusti är sista dagen för att skicka in.

Vad som händer efter det vet ingen i dag, men remisser finns av en anledning, för att en regering vill veta hur landet ligger innan man går vidare och få in fler viktiga aspekter som inte utredaren tänkt på.

Om jag ska gissa har jag mycket svårt att tro att om det kommer ut skarpa förslag från regeringen till riksdagen från den här utredningen kommer de inte att se ut som de såg ut i utredningen gällande hästnäringen.

Det säger jag dels som hästtjej, dels som riksdagsledamot med tio års erfarenhet.

Kommentera gärna om ni har frågor om processen.

Jag vill också säga att jag verkligen tyckte om en kommentar jag såg gällande det här skriven av en annan för mig okänd hästtjej. ”Det viktiga nu är att hästnäringen visar att man förstår allvaret med övergödningsproblematiken och att det i remisserna kommer in förslag möjliga att genomföra för att också hästnäringen ska göra sin del i miljöarbetet”.

Det tyckte jag var lösningsinriktat.

Här är jag på Mazarin nu i sommar.

116773451_10158809196218474_8940980801989160424_n

 

Allting gör man en första gång

I dag var det att gå på bostadsrättsföreningsmöte. Som jag också hade äran att klubba! Det var kul! Det gick ganska snabbt också.

Sedan hade vi gårdsfest! Det var mycket bra! Vegoburgare till mig.

Nu har jag precis fyllt i ett excel-dokument inför arbetarekommunstyrelsens möte på måndag.

Och i morgon! I morgon är det planeringsdag med distriktsstyrelsen i ett jättestort rum för att vi ska kunna hålla avstånd.

Gävle Pride 2020

118293708_10158869307908474_2087344142245904493_n

Gävle Pride! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
I dag började det!

Pride betyder ju stolt. Det är också vad det handlar om. Att få vara stolt över vem man är, helt oberoende av hur ens sexualitet och hur man identifierar sig förhåller sig till normen.

Det finns många krafter som står för motsatsen. Att det som inte följer normen ska döljas och bekämpas.

Ingen är fri förrän alla är fria. Pride angår därför alla. Dig och mig. Oavsett var vi befinner oss i förhållande till normen.

I år kan vi inte gå i tåget för att visa detta, utan det blir andra sätt. Det är ledsamt för få saker är så roliga och viktiga samtidigt.

Till alla mina vänner som är stolta i dag och alla andra dagar, öppet eller privat … (Här citerar jag kronprinsessan Victoria):

”Vi är många som står bakom dig. Jag står bakom dig.”

Ridsommaren är slut

Jag har varit på två ridläger på Hallmyra i år och de har som vanligt levererat på alla sätt möjliga. Bra arrangerat, bra folk och hästarna är bäst. Har ridit uteritter på Queenie och njutit av varje sekund. Men hon är gammal nu och ska i bästa fall få föl nästa sommar, så jag vet att det inte blir mycket mer ridning på henne för min del.

Då gäller det att fasa in en ny favorit och just nu jobbar vi på det med shirehästen Mazarin som fyller 7 år i år.

Jag red henne två gånger på förra lägret, varav sista gången för två veckor sedan slutade med ett brak. Då kroken som höll i stiglädret gick av (rätt höga odds på det ändå? i galopp så slumpade det sig som så att jag for i backen. Otäckt, men allt gick ändå helt bra. Några skrubbsår och stel kropp.

I går var det heldagsuteritt med drygt sex timmar på hästryggen. Jag fick lite tips om hur jag skulle rida henne för att vi båda skulle trivas och de två sista timmarna gick helt lysande. Men vi hann också med en incident av att hamna nere i ett dike samt ett snabbt avhopp när hon kände för att lägga sig ner i blåbärsriset.

Min nya hjälm som jag införskaffat efter smällen (den gamla förbrukas just i smällen) kändes bra. Skönt. Inte lätt med hjälmar.

Här ser ni Ullie på Ticky och mig på Mazarin i kalkbrottet Kalkbro. Där bröts kalk till murbruket som byggde Gripsholms slott bland annat. Elin tog bilden.

Kroppen var helt ledbruten i går och ett dygn senare är den inte mycket bättre. Men själen är glad.

117767505_10158856936858474_1957459565918130892_n

Flyttat för få gånger

Jag har helt klart flyttat för få gånger i mitt liv för att känna mig chill med det eller ha en bra rutin. Veta hur jag ska ta mig an processen så att säga.

Men sedan två veckor jag och vi på plats på vårt nya ställe. Det är inget kartongkaos längre men inga tavlor uppe och lampor provisoriskt uppsatta.

Tidigare kunde jag säga ganska exakt var allt i mitt hem fanns. Från en bok till en skruv. Nu har jag ingen aning.

Det känns inte bohemiskt och härligt. Men boendet är bra.

Det mesta är i lådor

Mycket är redan i lådor. Vi ligger bra till. I går stuffade vi om i vindsförrådet. Lyckligtvis inte ett oöverstigligt arbete eftersom jag sorterat ut det i omgångar tidigare. Vi packade i lådor och körde bort saker som inte ska flyttas med.

Och nu kan flytten, som är i slutet av nästa vecka. gärna få skynda sig lite. För det är inget liv att ha sina saker nedpackade och därmed obrukbara. Det blir lite tråkigare hemma helt enkelt och väldigt mycket fulare. Krukväxterna är förstås uppe och förgyller. I dag har små skott av en på olika sätt gått iväg till fyra olika personer. Jag har gjort en rabarberpaj eftersom jag tänker att frysrens är bra nu. Frysen innehåller alltså två påsar rabarber och en fryst grädde mindre.

Vad jag egentligen vill säga är att det är emotionellt jobbigt att flytta. Jag flyttar ju till något, inte från något. Jag har älskat den här lägenheten i tio år. Gjort så mycket kul. Den har så väldigt många fördelar.

Jag har bott ensam, jag har bott tillsammans med andra här. Någon har jag varit tillsammans med, några har bott här av andra anledningar.

Jag har genom åren fixat och grejat så att jag tycker att allt stämt överens med mina önskningar och behov.

Jag ska försöka att inte känna mig ledsen. Jag ska nu flytta till något som också kommer att bli minst lika bra. Och jag ska vara glad över att jag har trivts så bra i ett decennium!

Kanske också påminnas om att jag trivts utmärkt på varje ställe jag bott på i Gävle, vilket är tre tidigare.

Och nu kommer ju någon annan att få bo i den här finfina lägenheten.

Starlet från 70-talet tipsar dig som är tjock

I en Starlet från början av 70-talet så har jag nu tagit del av tips som jag absolut inte vill undanhålla.

När jag läser det här så påminns jag om den åldersgrupp som var målgrupp för den här tidningen. Dvs min mamma och de kvinnor som är lite äldre. Hur jag under hela min uppväxt hört om ”bantning”, bantningsklubbar osv. Hur den åldern på kvinnor så gärna vill kommentera ens kropp på olika sätt. En klassiker är ”Oj, vad fin du blivit” om man tappat i vikt. Om man gjort det för att man inte orkat äta för att man varit olycklig är skitsamma (ja, det hände i höstas). Jag orkar inte med det. Och tycker också lite synd om dom för man fattar ju att det blir så när det var så här.

Låt en smal flicka ta plats i dig!

IMG_8231 (002) IMG_8232 (002)

Förra veckans böcker

IMG_8076 (002)

Förra veckan kände jag ett trängande behov av böcker från den fräscha hyllan i butiken.

Jag är klar med hälften. Gillar verkligen Kallentoft/Karolina. Anna Karolinas egna böcker är toppen och hennes stil gillar jag.

Hoppas ni läser nåt bra.