Gävle arbetarekommun om vinster i välfärden

Den här motionen beslutade min arbetarekommun i kväll om att anta och skicka till partikongressen:

Under de senaste åren har en stor del av den skattefinansierade verksamheten lagts ut på privata aktörer att utföra. Samtidigt som vi vet att drivkraften för privata företag är vinsten. Detta står emot vår övertygelse att skatte medel skall fördelas efter behov. Att plocka vinster ur den skattefinansierade verksamheten urholkar i längden verksamheten, dels genom att vinsten görs genom besparingar i verksamheten och i många fall sämre villkor för de anställda. Vi tycker därför att vinstintressen står mot allmänintresset av en bra vård och omsorg och en skola för alla.

Det har uppkommit avarter där stora företag skickar miljontals kronor av sina vinster till skatteparadis. Vi anser istället att dessa pengar skulle föras tillbaka till verksamheten för att utveckla den.

Vi är inte emot alternativa utförare inom den skattefinansierade verksamheten. Det finns exempel på personal kooperativ och föräldrar kooperativ som utan eget vinstintresse bedriver utmärkt verksamhet.

Vi föreslår kongressen:

Att all vinst som görs inom den skattefinansierade verksamheten i vårdsektorn och omsorgen samt skolan skall återinvesteras i den skattefinansierade verksamheten.

1 tanke kring ”Gävle arbetarekommun om vinster i välfärden

  1. Pingback: Tidningarna vill veta om vinster i välfärden | Elin Lundgren

Kommentarer är stängda.