Kroppen 1947

Jag fick den här boken av en vän:

Den gavs ut ett antal år innan man kunde visa en modell över vad DNA är och mer precisa teorier hur det fungerar. Det gör att kapitlet om cellen lite annorlunda jämfört med i dag. Och inget i boken handlar om ärftlighet och hur man kan räkna på sannolikhet för ögonfärg hos avkomma och sådant som vi poppis gör i dag. Jag lär mig att te inte spelar någon större roll som folknjutningsmedel i vårt land men får en rejäl duvning i vad koffeinet gör med oss, liksom alkoholen och tobak. Klassamhället lyfts fram ”Ehuru även drinkaren ur de bättre ställda samhällslagren blir en pina för sin omgivning, kommer just dessa befolkningsskikt jämförelsevis sällan i beröring med de svåraste verkningarna av rusdrycksmissbruket. De bör därför vakta sig för att underskatta detsamma”.

Men jag är såklart mest intresserad av kapitlet som heter ”Fortplantningsorganen”. Det är alltså kapitlet som står emot dagens begrepp: sexualitet, samtycke och relationer.

Jag noterar att detta står att läsa om mens: ”Uteblir befruktningen, går ansvällningen tillbaka, blödningar inträffar i slemhinnan som avstötes. I allmänhet äger detta rum mellan två ägglossningar och kallas reglering eller menstruation. Den pågår vanligen under 3-4 dagar. Om ägget befruktas, upphör regleringen och uteblir sedan under hela havandeskapet.” Det saknas en del värdefull information. Som hur ofta man har ägglossning, hur mycket blod som kan komma, att man samtidigt kan må skit eller hur man kan fånga upp blodet vilket väl var mer begränsat back then men en väldigt relevant del av menstruerandes liv.

Det här är ett stycke jag tycker är särskilt fantastiskt:

Tilldrar dig uppmärksamhet med växande styrka! Men idrott och friluftsliv kan i alla fall rädda oss!

Metoder för att förebygga befruktning sägs aldrig går att lita på, men inget om vilka metoder det kan vara. Vid den här tiden fanns väl i princip avbrutet samlag att tillgå och det är sant att det inte är särskilt tillförlitligt. Det var ännu länge tills både p-piller och kondom kom och gjorde hela skillnaden.

Så en riktig redig moralkaka om att avstå från samlag när man är ung. ”Man bör ha klart för sig, att avhållsamhet under den period som förflyter från könsmognaden till den tid, då man kan bilda ett hem visserligen för mången kan tyckas medföra vissa svårigheter och obehag men att den är oskadlig och att svårigheterna är mycket små i jämförelse med de lidanden, ofta för alla parter, som tillfälliga könsförbindelser kan föra med sig.

Nästa moraliska grej handlar abort. Det tilläts i Sverige 1974. ”Man bör känna till att försök till fosterfördrivning ej blott ur moralisk synpunkt är fördömligt utan även enligt svensk lag är belagt med strängt straff. Fosterfördrivning medför även stora risker för liv och hälsa”.

Hela det ganska korta kapitlet avslutas med en käck uppmaning:

”Man bör därför söka avhålla sig från tillfälliga, för tidiga könsförbindelser och i stället med all den energi och entusiasm man i unga år är mäktigt arbeta på att bygga upp sin framtid och lycka tillsammans med den, man en gång i livet kommer att välja till kamrat och följeslagare genom livet.”

Det finns förstår inga skrivningar om något annat än heterosexualitet, inte ens varningar för annat. Jag gissar att inga sådana griller skulle lyftas fram i ljuset.

Det finns heller inga som helst beskrivningar på hur samlag/sex skulle kunna gå till. Däremot de klassiska, tecknade genomskärningsbilderna av könsorgan. Jag tror därför att många unga människor lämnades med rätt stora frågetecken.

Givetvis andas heller inget om att man kan välja bort relationer och familjeliv. Det förutsätts att alla ska vilja hitta sin enda följeslagare. Men vad händer om den visar sig vara en dålig kamrat efter en tid? Inget om det. Ingenting om sexuella övergrepp.

Några få sidor i boken visar att vi har kommit väldigt långt sedan 1947. Men det finns mer att göra, särskilt globalt sett, för en god sexuell hälsa för alla och rätten att leva sina liv så som man själv önskar. Och givetvis, hur ingen ska ge sig på andra utan samtycke.