Årets sista fullmäktige med val och budget

EN BUDGET I SVÅRA TIDER FÖR TRYGGHET, JÄMLIKHET OCH FRAMTIDSTRO

I dag samlas Gävles kommunfullmäktige (65 folkvalda ledamöter) för sista gången 2022.

Dels har vi röstat fram ett nytt styre för den kommande mandatperioden (så från årsskiftet är jag vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden). Dels ska vi rösta om kommunbudgeten för 2023. Debatten pågår i detta nu.

Med en pandemi i ryggen och oro i världen som bland annat drivit upp drivmedelspriser, inflation och stigande marknadsräntor, lägger vi socialdemokrater och våra samarbetspartier (C, L, KD, MP) en budget som prioriterar stärkt välfärd, ökad trygghet och den gröna omställningen.

Här är några av satsningarna:

20 miljoner kronor till att ta bort delade turer för de som önskar och andra insatser för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för kommunens medarbetare.

5 miljoner kronor till att förstärka det förebyggande arbetet för barn och barnfamiljer, genom bland annat fler fältassistenter och utökade socialtjänstinsatser som ska finnas närmare barn, familjer och skola.

25 miljoner kronor till att fortsätta den stadsomvandling vi planerar för, som ska möta nuvarande och kommande generationers behov.

Så här ser det ut med avseende på de ordinarie platserna i nämnderna sett till kön. Om någon blivit felkönad är felet mitt.

Omvårdnadsnämnden 15 procent män, socialnämnden 23 procent män, kultur- och fritidsnämnden 46 procent män, arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden 54 procent män, samhällsbyggnadsnämnden 62 procent män och utbildningsnämnden 69 procent män.

Fotade mig med bocken på lunchen!