Bättre upphandling för djuren

Boom! Nu är det på gång!

I veckan släppte civilminister Lena Micko ett förslag om att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling ut på remiss! I det står just det som jag motionerat om i riksdagen, efter påtryckning från socialdemokratiska kamrater i Bollnäs arbetarekommun. Jag är så glad för det och hoppas innerligt att slutprodukten efter remissrundan blir bra. För oss handlar det om att ställa krav på att när det köps in tex kött så ska kraven på produktionen alltid likställas med de krav vi ställer i svensk djurskyddslagstiftning. Varför? För vi kan inte kräva saker av våra svenska bönder, och sedan köpa kött från ställen som behandlar djuren sämre. Men mest av allt för djurens skull förstås.