Restriktiv alkoholpolitik är solidaritet

Alkoholpolitik handlar om att ta hand om varandra. Det är en skyddslagstiftning för att minska alla de problem som uppstår när människor dricker alkohol. Det finns regler och de handlar alla om att vi vet att alkoholkonsumtion är en dyrköpt affär för människor och för samhället.

Jag vet att det fortfarande finns de som skämtsamt skojar om att alkoholdrickande är ett bidrag till statskassan, och det är precis just ett skoj. För det stämmer inte. Alkoholen är en förlustaffär för samhället. Inom andra branscher kan det finnas ett så kallat producentansvar för det man säljer. Man ska också se till att det tas omhand. Tänk om det var så också gällande alkohol, att de som tjänar pengar på att alkohol säljs också ska stå för kostnaderna. Då skulle de sluta sälja för det skulle bli en ren förlustaffär. Nu är det vi skattebetalare som istället står för alla de kostnader samhället bär för att försöka städa upp det alkoholen ställer till med. Kostnader för polisen, rättsväsendet, sjukvården, missbruksvården.

De går ju någorlunda att siffersätta. Det går inte med de allvarligaste skadorna. När människor far illa av sitt eget eller andras drickande. Allt från förtroenden som bryts på fyllan och osäkerheten som skapas i familjer, till fyllekörningar och barn som växer upp med föräldrar som pga. sin missbruksproblematik inte klarar av att ta det föräldraansvar de borde. Det är det värsta. Jag har i år motionerat om att alla barn som växer upp under de förhållandena behöver få hjälp och stöd på olika sätt. Väldigt få av de drabbade får det i dag och jag vill ändra på det. När jag då hör Växjömoderaten på nyheterna inför Moderaternas stämma prata om vikten av att företagare ska få utveckla sin verksamhet genom att göra det enklare att få sälja/köpa alkohol på olika sätt blir jag så besviken (men inte förvånad) över bristen på solidaritet. Tanken på ekonomiska vinster får för många att dregla. Konsekvenser irrelevanta. Som kommunpolitiker borde han vara mer insatt i hur stora kostnaderna är för kommunerna för att hantera den omfattande missbruksproblematiken av alkohol. Och andra substanser. Barnen ska i alla fall inte behöva betala.