Nu är det igång!

solros

Den här måndagen var en rivstart! Digitalt möte! Besök på expeditionen både hos arbetarekommunen och partidistriktet med korta avstämningar. Jag har mejlat en massa, förberett utskick och avrundade kvällen med att skriva ett utkast till en debattartikel.

Detta illustrerar jag men den fina solrosen som nu sprider gul glädje omkring sig i rabatten. När den kom var den en decimeterhög, ämlig stängel planterad av barnet på Wij-trädgårdar med skolan. Vi har tagit hand om den och belönats rikligt!