Inte till priset av en kvinnas kropp

För första gången fick jag alldeles nyss upp en annons för surrogatmödraskap i mitt Facebook-flöde. Kan också kallas andra saker. Känner mig inte ”upprymd” som annonsen säger. De erbjuder alltså ett komplett program med surrogat i Georgien.

För mig är det här precis i linje med abortmotståndarnas uttryck om att kvinnan blott är ett kärl. 

Att vara gravid och genomgå en förlossning är något av det mest påfrestande en kvinna kan göra med kroppen. Jag tycker inte att man ska ha rätt att köpa andra kvinnors kroppar för detta ändamål. Det är mycket vi kan och ska göra för att hjälpa människor med barnlängtan. Men inte att utnyttja andra kvinnors kroppar.

Text från kvinna till kvinna: ”I Georgien växer problemen kring surrogatmödraskap. Många av de kvinnor i Georgien som erbjuder sig att bli surrogatmammor lever i en redan utsatt situation och många har utsatts för våld. Tillsammans står vi upp för deras rättigheter.”

 

HÄR är en bra radiodokumentär om detta.