Medicinska åldersbestämningar och att trampa snett

Ingen som hänger med i aktuell politisk debatt har missat diskussionen om de medicinska åldersbestämningarna. Det var till exempel i Agenda i söndags där RMV (Rättsmedicinalverket), myndigheten som ansvarar för metodval, var med och berättade hur de jobbar och på vilka direktiv.

Negra Efendić på Svenska Dagbladet har gjort ett omfattande grävjobb. Vi har fått veta att personer som alls inte velat vara experter i metodval kallas experter, att förstudien inte är genomförd som den borde och en massa andra uppgifter.

Tyvärr har inte ansvarig minister velat kommentera detta utan tackat nej och hänvisat till myndigheten. Just nu sitter jag i kammaren och inväntar en interpellationsdebatt som handlar om den här frågan, där ministern ska svara.

Det här är en artikel som handlar om svårigheten att hitta en bra vardag i Afghanistan av mycket seriösa debattörer.

”Detta är särskilt viktigt när det gäller unga vuxna som utöver bristande nätverk saknar livserfarenhet, utbildning, arbetserfarenhet och lokalkännedom då de är uppvuxna utanför Afghanistan och/eller saknar socialt skyddsnät där. Denna grupp är också särskilt utsatt för risken att rekryteras av kriminella och paramilitära grupper och utsättas för sexuella övergrepp. Med andra ord borde gruppen unga vuxna utan socialt nätverk i det land de ska utvisas till betraktas som en särskilt utsatt grupp (som riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling) när deras skyddsbehov bedöms.”

Rättssäkerheten på Migrationsverket. Den hålls högt. Att jag är tvivlande har jag tydligt deklarerat.

Två nyheter om det: Den där SVT tittade på hur Migrationsverket bedömer alla uppgifter i ett ärende. Det gjorde man absolut inte visade den aktuella checken, trots att man hävdat att det är så.

”Daniel Salehi på Migrationsverket säger att de ska ta in allt. Men när vi visar honom formuleringarna i besluten, säger han: – Generellt ska det här inte förekomma, att uppgifter som finns i ärendet inte värderas. Om det gör det måste vi titta på det.”

Generellt ska det här inte förekomma. Hur många har drabbats?

Migrationsverket har också sett över hur de jobbar gällande utredningar om konvertiter.

”Migrationsverket konstaterar att det har begåtts fel i utredningar av asylsökande som valt att konvertera till kristen tro sedan de kommit till Sverige. Slutsatsen dras i verkets egen uppföljning efter sommarens anklagelser om ”husförhörsliknande” utfrågningar av asylsökande.”

”– Vad vi ser är att ibland trampar vi snett, och det är inte bra, säger rättschef Fredrik Beijer till TT”

Det har trampats snett alltså. Hur många har drabbats?

Konsekvenserna för individerna är oöverblickbara.

Jag vill också tipsa om:

Somar Al Nahers text om hanteringen av ensamkommande.

Unicefs blogg om åldersbestämningar.