Bröd till änderna

Min rutin är att allt bröd som blivit för hårt eller för mycket av något annat eller bara över och kommer aldrig att användas spar jag alltid längst ner i min frys.

Ett par tillfällen om år tömmer jag och matar Gävles änder med. De är så bulliga och gulliga.