Polisens resultat

Att det mest troligt skulle se ut så här, som nyhetsförmedlare skriver om i dag, kommer inte som en förvåning för någon. Som ledamot i insynsrådet har jag fått det signalerat av polisledningen sedan tidigare, liksom att resultaten kommer att lyfta under 2017. Ingen chock alltså.

Vill också påminna om att vad det gäller polisorganisationen visste vi från början att det tar minst två år innan den får effekt. Nu har det gått två år. Nu ska resultaten komma. Om detta är vi nog alla eniga.

I dag lyssnade jag på tre föreläsningar på högskolan i Gävle. Det var tre personer som sökte tjänsten som universitetslektor i kriminologi och de talade alla på samma tema: Spelar forskning någon roll? Den praktiska betydelsen av kriminologisk forskning för rättsväsendets professioner.

En av dem betonade det här med skillnaden på resultat och effekt. Det har att göra med precis detta. Den klassiska resultatmätningen är inte samma sak som att arbeta med god effekt.

Minns det. Polisen kunde ha gått ut i hela landet. Plockat upp ”lätta grejer” som trafiksyndare eller narkotikapåverkade människor och höjt sina resultat. Men de har aktivt valt att inte arbeta på det sättet. Och jag har tolkat det som att man istället väljer att arbeta med effekten, och det tar längre tid.