Senaste dagarnas viktigheter, mycket om våld

I går hade vi justitieutskottsmöte. Statskontorets utredare som gjort första delrapporten om genomförandearbetet i polisen var där. Rapporten ”Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet” kom förra veckan. Sammanfattat säger den. ”Statskontorets sammanfattande bedömning i denna delrapport är att polisen hittills har genomfört viktiga delar av omorganisationen, vilket ger förutsättningar att på sikt nå målen för reformen. Samtidigt konstaterar vi också att många utmaningar återstår.” Något som särskilt sades var dumt är att chefstillsättningarna tagit så lång tid. Klart det blir problem, vem ska då föra kommunikationen på ett bra sätt med de anställda? Vi fortsätter följa.

På kvällen i går var jag i Hofors och träffade partivänner som ville prata om rättspolitisk. Så det gjorde vi. Jag berättade lite om aktuella utredningar och nämnde då särskilt den som släpptes i dag. ”Ett starkare skydd för den sexuella integriteten”. HÄR kan du se presskonferensen.

Några av förslagen:

  • Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.
  • Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya brottsbeteckningar.
  • Det ska klargöras i lagtexten att sexualbrott som sker på distans, till exempel via internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska plats.
  • En ny omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett visst brott ska rubriceras som grovt införs i syfte att erhålla en skärpt syn på brott som begås mot barn, särskilt de barnen som har fyllt femton men inte arton år.
  • Ytterligare en grad, synnerligen grovt brott, föreslås för bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn.
  • Ett oaktsamhetsansvar införs för vissa sexualbrott.

Nu hoppas jag att regeringen jobbar på för att vi ska få igenom så mycket som möjligt så snart som möjligt.

Det blir en snygg radioövergång till de besök som jag gjort i dag, som alla handlar om övergrepp på kvinnor och barn.

Jag och de andra socialdemokraterna i justitieutskottet (plus minus) besökte på förmiddagen Nationellt Centrum för kvinnofrid, NCK i Uppsala. De släpper många viktiga rapporter gällande mäns våld mot kvinnor. I en av dom (om våld och hälsa) finns till exempel den här tabellen. Jag har rödmarkerat. Dra egna slutsatser.

tabellen

Därefter träffade vi personal på polisen i Region Mitt som arbetar med att bekämpa övergrepp mot barn på nätet. Som ibland också leder till övergrepp vid möten. Det är så vidrigt. Du kan aldrig veta, aldrig, vilka som ägnar sig år att köpa och utnyttja barn. Det är fler än du tror. Om jag var förälder till barn skulle jag eventuellt aldrig låta dem finnas i sociala medier. Där sonderar män beredda att begå övergrepp ständigt. Kanske några kvinnor också, men de verkar i så fall gömma sig bättre för polisen än männen.

Vidare till Tris, Tjejers rätt i samhället. En av alla kompetenta civilsamhällesorganisationer som gör ett mycket viktigt arbete. Så här beskriver de sin verksamhet: ”TRIS är idag en av landets stora ideella organisationer som arbetar med resultatinriktade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS är även unik med att ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter av unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar att utsättas för hedersvåld. Idag är TRIS en organisation öppen för unga kvinnor som lever med ett inskränkt livsutrymme och unga kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck. TRIS är även en ledande organisation i att ta fram och utveckla metodstöd för hur andra kan arbeta förebyggande mot hedersvåld.”

Var mycket imponerad när jag gick därifrån.

Förutom att jobba vidare politiskt med frågorna har jag nu två konkreta saker att göra närmast. 1. Se filmen 10 minuter av frihet.  Finns också på Youtube, bra för lärare och andra 2. Gå NCK:s webbkurs om våld.

En reaktion på “Senaste dagarnas viktigheter, mycket om våld

  1. Pingback: Funderar allvarligt på kampanjen ”Rör inte min fitta” | Elin Lundgren

Kommentarer inaktiverade.