Gymnasieutbildning behövs

Artikel från TCO-tidningen om vikten av att ha en gymnasieutbildning.

– En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten. Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad.

Kärvast har de som står utan gymnasieutbildning eller har utbildning inom områden där konkurrensen om jobben är stor.

Det är känt sedan tidigare att det är just de som saknar gymnasiekompetens som riskerar att bli kvar i långvarig arbetslöshet och inte ta sig över tröskeln in i arbetslivet.

I går gjorde Socilademokraterna ett utspel om att göra gymnasieskolan obligatorisk. Det tycker jag är bra. Det är en otjänst att lämna unga utan utbildning.

Hur ser det ut med över- och underskott? Cirka så här:

yrken