Motion till partikongressen: Ett gott djurskydd är en grund för en levande landsbygd

Människor blir allt mer medvetna om att djur inte är saker med förmågan att göra ljud och röra sig. Vi lär oss allt mer om deras levnadssätt och känsloliv, och för många människor är det väldigt viktigt att djur alltid hålls på ett sätt som ger dem ett bra liv. Det gäller allt från hur hästar tränas till hur stor bur sällskapskaniner ska ha.

Det sägs ofta slentrianmässigt att ”Sverige har världens bästa djurskydd”. Huruvida det är så eller inte beror på vad man väljer att titta på, men klart är att vi har kommit en lång bit på vägen och det är vi glada över. Dessvärre betyder inte det att det inte finns några problem på området. Vi kan se en lång räcka av sådana som uppmärksammas på olika sätt: brister i och eftersatta kontroller av djurskyddet hos enskilda näringsidkare, stora populationer där sjukdomar får fäste (minkfarmer och kycklinggårdar), djurplågeri i samband med slakt, bedövningsmetoder vid slakt som verkar kunna göra lika mycket skada som nytta för det enskilda djuret, djur som ankommer slakterier med skador, vi tillåter fortfarande burhöns i produktionen, vi har stora besättningar med djur som kan vara en grogrund för zoonoser, dräktiga djur som slaktas, katter som släpps vind för våg när ägare tröttnat, förekomsten av delfinarium och en hel del annat.

Självklart är det enskilda djurets upplevelse i fokus, men om vi vänder det till människans perspektiv, så vill vi lyfta ett perspektiv som vi ser som mycket viktigt för vårt land och vår landsbygd.

I hanteringen av djur krockar olika intressen. Jordbrukarna vill ha vinst på sitt arbete, konsumenterna vill ha mat som både är snäll mot djur och natur och som känns prisvärd och om djuren hade en röst vet vi inte vad de skulle säga men de skulle i alla fall protestera högt mot att de får ett sämre liv för att spara pengar åt någon annan.

Vi är också väldigt måna om att bibehålla så många produktionstillfällen av livsmedel som möjligt i Sverige, både de odlade och de som arbetar med animaliska produkter. Detta för att gynna landets egen ekonomi med arbetstillfällen. Arbetet med matproduktion sker till stor del på landsbygden.

Men, för att upprätthålla konsumenternas förtroende för svensk produktion av mat, särskilt då med animaliskt ursprung, har vi inte råd att gång på gång ta del av reportage då detta har gått fel och djur har plågats. Om konsumenter upplever att det inte spelar någon roll att gynna svenska bönder så finns risk att vi hamnar i en ond cirkel.

Vi vill se en tydlig satsning på svenskt djurskydd, en översyn av de villkor som svenska jordbrukare arbetar under med syfte att underlätta arbetssituationen och möjligheten till lönsamhet och därmed gynna en levande landsbygd.

För oss är sambandet mellan ett mycket starkt djurskydd och den levande landsbygden självklar. Vi tror inte heller att svenska bönder vill annat än sina djur väl, och vi vill aldrig att ekonomiska frågor ska göra att djurens välmående därmed minskar.

Ett klockrent exempel som vi ser i dag är de i corona-tider uppmärksammande kvarvarande svenska minkfarmerna. Där har verksamheten under många år fått påpekanden om att djuren inte kan utöva sitt naturliga beteende. Någon förbättring har skett av så kallad berikning i de små burarna. Vi vet att minken är ett vattenlevande djur, men i fångenskap har den inga möjligheter att utöva sitt naturliga beteende. Vi har hittills inte vågat kräva det av minkbönderna. Det är illa, men har förstår med en

rädsla att stöta sig med branschen att göra. Vem betalar det högsta priset? Minkarna. För övrigt är det nu 20 år sedan som en socialdemokratisk kongress sade att vi därför inte ska ägna oss åt pälsdjursuppfödning i Sverige. Av olika skäl, bland annat en högljud bransch (föreståeligt) avstannade detta arbete. Nu vet vi att många länder i Europa gått före. Bland annat Norge som på ett fint sätt erbjudit omställningsstöd till de som nu måste avveckla sina former och byta bransch. En väg för Sverige att gå, då vi moderniseras oss.

Socialdemokraterna har tyvärr en attityd av att vara både lite sega och lite fega i frågor om djurskydd. Det satt långt inne att våga säga att vi inte vill ha vilda djur på cirkusar. Vi vågar fortfarande inte ta ställning mot att ha stora, vattenlevande däggdjur i pooler så som på delfinarium. Vi har inte lyckats fasa ut burhönsen och vi verkar inte särskilt bekymrade över den horribla slaktmetoden med bedövningen av koldioxid. Det bästa är att det går att förändra när vi vill hänga med i vad nutidens människor efterfrågar och förväntar sig. Vi vill därför att Socialdemokraterna tar fram ett djurpolitiskt program som tittar brett på frågan och våra möjligheter att göra det bättre för djur som vi håller för matproduktion, i tjänst eller som sällskap.

Vi föreslår därför partikongressen

Att Socialdemokraterna tar ställning för att vidta åtgärder för att underlätta för jordbrukare i animalieproduktion samtidigt som djurskyddet stärks

Att Socialdemokraterna tar fram ett djurpolitiskt program som ser över flera olika aspekter av djurskyddet

Fanny Eriksson

Elin Lundgren

Niklas Nygren

Gävle arbetarekommun 31 mars 2021

Två nätter i Norrala

Jag har varit två nätter i Norrala. Förmodligen de sista som andas sommar jag hinner vara där.

Jag har tittat på när en syster jobbat med sina rabatter, fikat med en inne i stan och klappat på en tredje som hade huvudvärk. Jag brände en pizza, men den var tydligen ”bara” svart och gick bra att äta ändå sa mamma. Hon hade rätt. Sjukt. Liz och jag har promenerat och tittat på gäss i tusental och ett par rådjur också.

Åkte tillbaka igår med mamma och moster och mormor, då den senare skulle besiktas på sjukhuset. Det var kul och gick bra. De hälsade på mig lite också. Mormor har satt en solros mitt i vägen. Vet ej varför men det blir bra.

aug4aug3aug2aug1

 

 

 

 

 

 

Motion till partikongressen: Skolan måste kunna erbjuda alla elever det de behöver

Skolan måste kunna erbjuda alla elever det de behöver

Vi har haft allmän skola i Sverige sedan 1842. De allra flesta elever som har gått sedan dess har suttit med sin klass i ett klassrum. En på många sätt och för många en välfungerande undervisningssituation. Vidare har skolan på olika sätt under olika tider haft annan form av undervisning för de elever som ”inte klarar av det”. Det vill säga, barn som av olika skäl inte har förmågan att ta till sig undervisningen i den situationen. Problemet är att vi i diskussioner om detta ofta fokuserar på eleven som den som inte ”passar in” i skolsturkturerna. Vi borde förstås istället tala om att skolan misslyckas med att erbjuda alla elever en skolsituation där de kan tillgodogöra sig sin skolgång, få med sig de kunskaper de behöver ut i livet och arbetslivet.

Ett mått på att många skolor skulle behöva hitta fler och mer flexibla arbetssätt för att passa alla är den allvarliga problematiken med att elever blir så kallade ”hemmasittare”. Det vill säga, skolan är inte sådan för dem att de känner att de kan gå dit. Att vi har en långtgående skolplikt gör ingen skillnad för ett barn som av olika skäl inte känner sig trygg i den skolmiljö som den anvisas. Det här drabbar alla runt barnet, som plötsligt kan befinna sig i en karusell av otrygghet där mycket energi går åt till möten för att försöka komma tillrätta med situationen. Det finns många exempel på fall där föräldrarna inte längre kan förena det med sitt arbete, vilket ger ännu fler negativa konsekvenser för familjen. Hur många elever vi har i Sverige som inte går till skolan kan man inte veta exakt, då statistik inte kan svara direkt på frågan men Skolverket pekar på siffran 2000 barn. Troligen finns också ett mörkertal. Risken för lång frånvaro ökar med barnens ålder, men förekommer i alla åldrar. Ibland har det att göra med att barnet har behov av ett särskilt bemötande utifrån någon diagnos, det kan hänga ihop med ångest och /eller depression eller att eleven helt enkelt inte mår bra i den lärsituation som erbjuds.

En del särbegåvade elever ser ingen vits med att gå till skolan när de inte möts på sin nivå. Skälen till att barnet upplever att det inte kan vara i skolan helt enkelt vara många och/eller skiftande. Eftersom problemet finns och dessutom verkar accelerera måste vi säkerställa att skolorna ställer om sitt arbetssätt och sitt bemötande gentemot de här eleverna och deras familjer. Att en del skolor har svårt att kunna göra det bästa runt eleverna kan bero på många saker. Dessvärre är nog resursbristen och tillgången till rätt utbildade lärare med rätt kompetenser att möta barnet en sådan. Det i sin tur bidrar till ojämlikhet bland barn. Vi vet att en avklarad grundskola och helst gymnasium är en mycket stor faktor för att en människa ska kunna få ett bra liv. Det är en stor friskfaktor. Det är vår skyldighet att erbjuda det till alla barn.

Jag förslår därför kongressen besluta att Socialdemokraterna ska verka för

Att påskynda skolornas arbete med att hitta fler och flexiblare arbetssätt som gör att alla elever kan tillgodogöra sig den undervisning de har rätt till

Att se över bemanningsbehoven för skolan och hur vi säkrar att den kompetens som behövs finns tillgänglig för alla elever i alla skolor.

Elin Lundgren Gävle Arbetarekommun 31 mars 2021

Stefan Löfven och efterträdare

Nu har jag varit med ett tag. Klarar av att inte hetsa upp mig. Har under min tid som sosse redan haft fyra partiledare. Min tid som riksdagsledamot tre. Upplevt de kaosartade bytena mellan Mona-Håkan-Stefan. Sett olika processer. Och då har jag förstås sett väldigt mycket mindre än många av mina mycket mer erfarna kamrater.

Frågorna kommer att bli desamma. Eller egentligen främst än: Vem blir nästa?

Och jag vet att jag inte behöver svara med några namn och varför skulle jag? Jag vet inte vilka som vill och jag vet definitivt inte det rätta svaret på frågan. För vad som helst kan hända.

Men det jag känner den här gången är att när vi internt rabblar namn finns det väldigt många att lägga upp på bordet. Så har det inte alltid varit. Många av dom skulle göra ett utmärkt uppdrag. Så på så vis känns det lugnt.

Nu är ju också frågan om könet het.

För mig är det enkelt. Det finns just nu oerhört många kompetenta kvinnor som skulle vara ett bra val. Och då ska det bli en av dom, eftersom vi har en grav underrepresentation på kvinnor på posten hittills. Vi kommer inte att ”behöva nöja oss” om vi väljer en kvinna framför man. Det är inget problem att ”sätta kompetensen främst” och samtidigt få en kvinna.

Vi har hållit tillbaka många kompetenta kvinnor. Vi har släppt fram många mediokra män.

 

Klimatet, vi måste göra det tillsammans

EL Klimat (002)

Jag är snart 43 år. Jag har levt med insikten om den ökade växthuseffekten och de risker som den kan föra med sig alltid.

Jag vet inte hur skriften ”Det naturliga steget” distribuerades på 80-talet. Med tillhörande kassettband. Men jag både läste och lyssnade flera gånger. Hela min skolgång, från grundskolan till högskoleutbildning har klimatproblematiken genomsyrat. Jag har själv undervisat om den.

För femton år sedan trodde jag att ”vår teknikutveckling kommer att lösa det här”. Med ”det här” menar jag både klimatfrågan och miljöfrågor av annat slag.

Det tror jag inte längre. Att det är vi som bor i rika länder som står för den största problematiken är självklart. För att vi har råd att konsumera, resa och göra det där som tär på jorden. Kräver det. Som om det är en rättighet.

Det finns fortfarande gott om människor (vågar jag generalisera och säga att min uppfattning är att det främst är äldre män) som har tusen skäl till varför allt kring både klimat och miljö är strunt. De berättar ”kunnigt” om att variationer alltid förekommit och ifrågasätter exakt allt som skulle innebära att de behöver ändra minsta lilla ting i sitt liv.

Politiker på alla nivåer har ett ansvar. Vi behöver göra ännu mer. Ibland kommer scenariot att vara att göra det minst dåliga av flera dåliga alternativ. Kommer det att bli en kostnad eller utveckling där omställningen kan gynna de i det ekonomiska systemet som hoppat på rätt?

Att diskutera ekonomin känns som en struntsak när det handlar om planetens överlevnad så som vi känner den. Men samtidigt, ekonomin är troligen det starkaste styrmedel som vi har. Det som räknas. Det vi använder för att styra. Funkar det ekonomiska system vi har som ram i en tid då vi står inför behovet av den här omställningen?

Jag har nästan inga svar. Jag har bara frågor. Men vi måste prata ännu mer om dom.

I sommar har det varit hett hett hett, det har brunnit. Svenskar på semester runt Medelhavet berättar att det är konstigt att sitta och dricka drinkar och titta på när elden förstör. Det väcker ilskan inom mig. Så mycket människan i ett nötskal. Vi flyger till bränderna för att ”slappna av” mitt i en pandemi. Inte vet jag varför, för att vi ”förtjänar det”?

Vi verkar ha fått en skev bild av vad som är ett gott liv. Jag, precis som ni, har funderat mycket på det de senaste åren. I förhållande till saker, förväntningar, konsumtion och relationer. Också där är det främst frågor.

Lite landar jag i den här sägningen när det gäller oss i länder som har det mer förspänt: Människor spenderar pengar som de inte har på saker de inte behöver för att imponera på folk de inte tycker om.

En del personer byter kök som om det inte finns någon morgondag, livets mening verkar för många finnas på en het strand i Thailand, vår konsumtion av kläder har ökat otroligt. Jag dricker hellre lightläsk än vatten.

Rent vatten, ren luft, mångfald bland arter, näringsrik mat, mediciner och sjukvård, tryggt boende, kunskap. Det är exempel på sådant som är basvaror.

Hänger samhällets utveckling där den psykiska ohälsan ökat, självmedicinering, flest prylar när man för vinner, övertidsjobbande och stress på något sätt också ihop med de varningsflaggor som finns för klimat och miljö? Går det här att hitta ett annat sätt att leva som funkar ihop, ger det winwin-effekten?

Många sommarpratare har haft miljö och klimat ur olika aspekter som fokus i år. Det ligger i tiden förstås. Jag uppskattar det så mycket. Det är vår basics. Vi är INTE frikopplade. Vi är snarare ingenting om det inte funkar.

Jag har läst ledarskribenter som kräver mer från politiker (rätt) för att var och en av oss ska behöva tänka mindre på vårt eget ansvar (fel).

I en ödesfråga för oss alla, hur ska någon enda person kunna säga att det där inte angår mig? 

En sak är helt säker, vi använder inte försiktighetsprincipen i hur vi förhåller oss till hur vi använder jordens resurser. inte på något sätt.

 

I dag börjar Gävle Pride!

 

happy pride

Om detta har jag och Daniel Andersson skrivit tillsammans HÄR.

Utdrag: ”I Sverige och i resten av världen finns människor som reagerar starkt negativt när de ser en Prideflagga. Flaggans betydelse är stolthet och mångfald för HBTQIA-personer samt respekt för medmänniskor och tolerans. De krafter som inte önskar detta kommer att göra vad de kan för att den inte ska finnas på podium i beslutande församlingar eller hissas i kommuner. Somliga försöker göra gällande att pridefärgerna skulle ha en politisk inriktning utöver det nämnda. Falskt naturligtvis.”

Nu är det igång!

solros

Den här måndagen var en rivstart! Digitalt möte! Besök på expeditionen både hos arbetarekommunen och partidistriktet med korta avstämningar. Jag har mejlat en massa, förberett utskick och avrundade kvällen med att skriva ett utkast till en debattartikel.

Detta illustrerar jag men den fina solrosen som nu sprider gul glädje omkring sig i rabatten. När den kom var den en decimeterhög, ämlig stängel planterad av barnet på Wij-trädgårdar med skolan. Vi har tagit hand om den och belönats rikligt!

Vad har hänt i helgen?

Andreas kom förbi och hämtade mig när ridlägret var slut. Jag var också slut. Är det åldern? Kanske.

Kommer hem och upptäcker att den älskade hamstern är död. Alldeles hård ligger hon i buren. Dött när hon varit på väg någonstans. Vad ledsamt det blev. Jag bäddade in henne i tyg och vi gick ut i mörkret och grävde ner henne nära hemmet.

På lördagen vigde jag fem par i rad. Sedan åkte vi på ett födelsedagskalas, vars viktigaste ingredienser förutom tårta och folk var en råtta och en hund som fångade råttan. Kom hem ett på natten.

I dag gick jag upp tidigare än jag brukar. Kunde inte somna om när Andreas åkt till jobbet. Jag har tvättat massor av tvätt, lyssnat på radio, pratat med en vän från Afghanistan (som inte är där) om läget som just nu är vad en minister skulle säga ”mycket allvarligt”. 500 meter från där jag bor brann det i en återvinningsanläggning för några dagar sedan. Det luktar fortfarande brand här. Men det är ju ingenting. Ingenting. Och ja, vad som händer i Afghanistan och andra konflikthärdar är något som angår oss alla.

De kära krukväxterna har också fått en genomgång. Jag har tvättat av alla saker som tillhörde hamstern och de står nu och torkar. Ska jag få en ny? Kanske. Sedan.

Och givetvis samlar jag inte på palettblad. Inte alls, som sagt. Men är ändå glad över att jag i morgon ska byta till mig två varianter.

Har förberett ett kvällsmöte. I kväll är det jobb nämligen. Det blir roligt.

Alkohol är så mainstream det kan bli

rebeca

”Jag tänker också på hur icke-upproriskt det är att supa i ett kapitalistiskt samhälle där vi ständigt matas med reklambilder av alkohol som härligt, avkopplande och lite busigt”

Jag läser Rebecka Åhlunds bok ”Jag som var så rolig att dricka med” där hon berättar om sin alkoholism.

I den där meningen fångar hon elegant en viktig kärna i det jag uppfattar som mångas förhållningssätt till alkohol.

Helg, semester och festlighet manifesteras med glatt leende plus flaska/glas. Ibland bara det senare. Som det yttersta beviset på att här är det fina tider och high life. Alkoholen som symbol för ett önskvärt tillstånd.

Det är klart jag aldrig har förstått vurmen. Jag som inte dricker. Jag blir bara uppgiven över med vilken enorm kraft alkoholindustrin har lyckats fånga så många att hjälpa till att sprida budskapet.

Köp fler flaskor så blir allt topp! Det är lite otäckt.

Tänk om det var så enkelt att alkohol och andra droger på riktigt kunde fixa våra problem och lyfta våra liv till oanade höjer.

Tyvärr är det inte så, så det vore fint om vi slutade låtsas. Slutade gå på det alkoholindustrin vill att vi ska göra. Att spela med i att livet blir glittrigare när vi når botten på flaskan.

Hon skriver vidare: ”Jag har sparkat nazister på smalbenen och hållit feministiska brandtal i tjugo års tid. Men att sluta dricka är det mest radikala jag någonsin tagit mig för.

Tycker alla kan läsa boken. Nu.

rebeca2