Väntetid

Vännen som jag följt under större delen av hens tid i Sverige har kämpat och slitit och gjort allt hen kan. Hen skickade stolt in papperen som berättade att hen inte bara tagit studenten och skaffat det jobb som efterfrågats. Hen har också extrajobb utöver det.

Nu är det snart sommar och hen undrar hur det sedan hen skickade in i december har gått med ärendet, det vill säga livet. Kommer uppehållstillståndet? Kan hen få pass och resa? Ha en tillvaro så som alla önskar?

Telefonsvararen på Migrationsverket berättar att hen inte ens tilldelats en handläggare till ärendet. Att det inte finns något de kan göra.

Migrationsverket har under lång tid haft stora problem med sina ”balanser”. Det vill säga, människor får vänta så lång tid på svar på alla ärendetyper i princip. Det är ganska ovärdigt.