Tips till alla som handlar. Dvs alla.

Den här har vi socialdemokrater i civilutskottet gjort. Det är där frågor om konsumenträtt hanteras. Ha alltid koll på dina rättigheter! Dra dig inte för att reklamera.