”Det ligger i partiets DNA”.

Det förekommer att det pratas om vad som finns i partiers DNA. Det görs när man vill peka på DNA som det som är den bas partiet vilar på, sådant man inte förhandlar med och som är statiskt.

Det blir helt knäppt eftersom DNA inte är en statisk struktur. DNA ändras ständigt, mer eller mindre märkbart. Organismer som har sexuell förökning tex har det just för att hitta nya kombinationer. Det är gynnsamt för arten.

Och slumpar av förändringar i växelverkan med miljön ledar över längre tid till nya arter.

Ni vet, allt liv har samma ursprung. Men en del har blivit giraffer och en del har blivit skogsvioler eller svampdjur. Eftersom DNA ändras.

Därför kan man inte referera till partiers DNA som något oföränderligt för DNA inte är det.

/Naturvetaren