Åtta år räcker!

74802914_10157802690788474_6092620828334096384_n

Till medlemmar i Gävle arbetarekommun:

Efter snart åtta år som arbetarekommunens ordförande kandiderar jag inte för ännu en period.

Anmodan om nomineringar till ny AK-styrelse (en mindre sådan än tidigare enligt en antagen motion) har gått ut till föreningarna och når strax alla medlemmar. 

Jag är otroligt glad över allt arbete vi gjort tillsammans med att modernisera partiet, bryta trenden av sjunkande valresultat, återta styret i Gävle ihop med nya samarbetspartier, varit tydliga med våra åsikter, byggt en bra stämning, testat nya verksamhet, förkastat delar av den, gjort valrörelser med tusentals samtal med Gävleborna. Varje dag är jag stolt över att ha förtroendet att leda arbetet tillsammans med en massa andra duktiga ledare. Det är det roligaste och svåraste förtroendeuppdrag jag har haft.

Nu vill jag att någon annans idéer för hur vi fortsätter utvecklingen mot något ännu bättre ska ta vid. Jag hoppas att många av olika kön kommer att känna sig manade att kandidera uppdraget. Det kräver mycket, mer än vad som syns utåt. Om du vill veta mer hur jag upplevt det för att kunna avgöra om du är beredd att axla det så får du gärna höra av dig. Jag kommer förstås också att berätta om allt det roliga!

Men! Jag vill fortfarande bidra i arbetet, och har också meddelat valberedningen att om de och partiet så önskar skulle jag gärna åta mig arbetet med att utveckla studierna Jag kandiderar därför till styrelseposten som studieorganisatör efter årsmötet. Vi har så många val att vinna tillsammans! För att kunna bygga ett jämlikare samhälle.