Debatt – Elin Lundgren (S): ”Övergrepp på barnet begås varje gång en ny person får tillgång till bilderna”

Texten nedan är en debattartikel jag hade publicerad förra veckan.

Mittmedia har under en period granskat fenomenet att vuxna begår sexuella övergrepp på barn och rättsprocesserna efter det. I lagen kallas det barnpornografibrott. Jag anser att det begreppet leder tanken fel. Det handlar om övergrepp på barn som filmas och fotas i olika situationer. Bevismaterial på barn som utsätts sexuellt. Det är inte alls som att barnen på något sätt har sex, vilket till och med tidningens mening; ”barn som har sex med vuxna, men även med djur” uttryckte. Lyckligtvis ändrades skrivningen sedan.

Att detta förekommer beror på att det finns en efterfrågan. Fanns det inga människor som ville begå sexuella övergrepp på barn skulle det inte vara ett problem. Efterfrågan används också av aktörer som producerar och tillhandahåller material mot betalning. Cynisk människohandel.

För mig är det viktigt att minnas att när bilder sprids över nätet så försvinner de inte. Övergreppet begås varje gång en ny person får tillgång till bilderna och det förstår förstås också de drabbade barnen som kommer att få leva hela sina liv med den vetskapen. Att drabbade identifieras och kan erbjudas hjälp är därför väldigt viktigt.

Mittmedias tidningsartiklar beskriver på ett bra sätt hur lagen med bland annat datalagringsdirektivets underkännande inte på bästa sätt kan bidra till att polisen får fast i de kriminella. Precis som justitieminister Morgan Johansson berättat om har regeringen snabbutrett datalagringslagen och kommer att lägga fram ett förslag som bland annat innebär att man lättare ska kunna spåra IP-adresser. Frågan om hur vi lagmässigt kan försvåra för och straffa de som utför dessa handlingar mot barn är ytterst prioriterad för oss socialdemokrater. Jag är också glad att se att det finns en bred samsyn hos alla riksdagens partier. Sedan regeringen tillträdde 2014 har mer resurser satsats på polisen, med bland annat utbyggt it-center och vi har upprättat en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp med 23 åtgärder för att förebygga, öka kompetens och stärka effektiviteten i arbetet mot övergrepp mot barn.

I de senaste årens debatt om behovet av en starkare polis är det ofta ”synliga poliser” som lyfts fram. Jag har också påtalat vikten av att det finns polisanställda som sitter vid skärmar och gör det arbete som leder fram till att utsatta barn kan få skydd, stöd och upprättelse då deras förövare åker fast. Det är viktigt att tänka på när vi diskuterar kriminalitet. Allt är inte synligt på de omtalade gatorna och torgen.

För dig som har barn är det viktigt att du för ett samtal med dem utifrån något bra material på området. Om rätten till sin egen kropp och att vara aktsam i sina kontakter med vuxna. På nätet förstås men också annars.

ECPAT, en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn, driver ECPAT Hotline sedan många år tillbaka, i samarbete med polisen. Dit kan du som vill tipsa om misstänkt barnsexhandel, övergreppsbilder på barn, grooming, barnsexturism eller människohandel/köp av sexuell handling av barn vända dig. Du hittar dit på www.ecpathotline.se. Tveka aldrig att anmäla det du ser eller vet.

ECPAT var också först i Europa med att förra året ingå samarbete med Canadian Centre for Child Protection och Project Arachnid – webcrawlern som går igenom nätet för att hitta och ta bort övergreppsmaterial på barn. Arachnid är en webcrawler som söker upp och kontrollerar bilder på nätet. Omkring 80 000 bilder/filmer i månaden identifieras och de som ansvarar för servrarna där materialet finns underrättas.

I detta nu sitter många vuxna och i realtid får barn och unga att begå övergrepp på sig själva. Jag är glad att Mittmedia hjälper till med att lyfta den här oerhört viktiga frågan. Jag hoppas att alla vill bidra på det sätt de kan i arbetet mot övergrepp på barn.

Elin Lundgren

Riksdagsledamot (S) och ledamot i ECPAT Sveriges styrelse