Tegnander fångar min tanke utifrån artikeln

moderatskt

Citatet är alltså från en moderat ledamot som berättar varför han är skriven på sin pappas gård.

På print screen-bilden ser du dock en kristdemokrat som också varit skriven hos en förälder.