Mäns ointresse för miljön ett problem

miljön

Läser den här till senfrukost.
Hittar tyvärr inte i digital form.

”Vilken aspekt man än tittar på: konsumtion, köttätande, flygresor och viljan att göra medvetna val eller betala mer för ekologiska varor – så är det kvinnor som visar sig mer benägna att välja hållbart, och män som gör det i mindre utsträckning.
Varför det är så finns inget tydligt svar på. En amerikansk undersökning från 2017 kom fram till att en anledning var att män helt enkelt kände sig mindre manliga om de tog med en egen kasse till affären eller köpte ekologisk frukt. Det skulle alltså betyda att hållbar livsstil anses ”kvinnlig”. ”

Kan det vara så, att många mäns rädsla för att verka ”kärringaktiga” driver oss i fördärvet?

Anser för övrigt att det finns så mycket mer vi kan göra för miljö och klimat än i dag. Men varför orkar vi inte? Varken politiskt eller privat? Så många av oss i utvecklade länder som bara äter upp resurserna. Både bokstavligt och bildligt. Jag också (men i alla fall inget kött.)

Trenden verkar inte vara annan bland ungdomar.

miljpn1