Världsflyktingdagen, vad gör du?

I dag är det Världsflyktingdagen.

Fundera på vad vi som har turen att födas på en plats på jorden där vi får typ allt av det bästa ett liv kan erbjuda (mat, skolgång, sjukvård, trygghetssystem) kan hjälpa till med, kan bidra, kan förändra.

Ett minimum måste vara att sluta misstänkliggöra människor som flyr för sitt liv.