Tramsigt från Gävleliberalernas Åslund

I går var den här publicerad, tyvärr ljug och felaktigheter i. Ovärdigt egentligen.

Vi skickade in ett svar innan klockan 17 igår men digitaliseringen har inte gjort det möjligt att publicera det ännu så jag lägger det här.

Svar till Liberalernas John-Erik Åslund
Socialdemokraterna i Gävle har i god ordning inlämnat sin första redovisning av partistöd, en månad innan sista datum. Vi har utifrån den information vi fått av Gävle kommun insänt en beskrivning av vår verksamhet.

När jag läser det Åhlund skriver får jag bilden av att han tror att syftet med rapporteringen är en detaljerad ekonomisk redovisning, men hela syftet med den gjorda förändringen är att förvissa sig om att partistödet används i det lokala partiarbetet, och inte slussas vidare till andra politiska nivåer.
Det har vi tagit fasta på när vi har beskrivit vår verksamhet. Vi har även bifogat ett intyg från vår revisor, dvs ”En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.”  Så Åslund far med osanning när han påstår att vi inte lämnat in något intyg.

Jag har tittat på alla partiers redovisningar och konstaterar att alla ser olika ut. Det är inte så konstigt när det viktiga är att visa att stödet används lokalt och inte i detalj, men det medför också att det är svårt att hävda att någon annan gjort fel.
Jag hoppas att det framöver kommer tillfällen där vi kan tala om storleken på partistödet, då jag är av åsikten att partierna är en viktig grund i demokratin och som det ser ut i dag sliter många med att få verksamheten att gå runt.
Elin Lundgren Ordförande Socialdemokraterna i Gävle