Röda barndomsminnen

I ungdomen hade jag en del sommarjobb på hemmaplan. Rödfärga maskinhall och ladugård exempelvis. Vet att jag var så less på järnlukten från rödfärgen att jag ville spy mot slutet.

Nu målar jag mer frivilligt kan man säga. Det är skönt att se resultat direkt och det blir snyggt. Maskinhallen är det som är föremål för infärgning också nu. Lite smetigt är det.

rödfärg