Men har de inte återkopplat?

Träffade en lokal moderat i dag. En jag känner den allra största respekt för.

Vi pratade lite om det lokala, politiska läget. Hen var precis lika besviken som jag över att det inte gått att hitta en majoritetslösning.

Skillnaden var att jag har fått information från förhandlingarna, liksom hela vår arbetarekommunstyrelse och två gånger på medlemsmöten.

Hen visste alltså inte att det erbjudits en hel del lösningar, men att Alliansen svarat nej och hade bara tre tydliga alternativ (de plus ett annat parti) eller den stora röran som blev helt oförståelig. Hen var rätt besviken på sina egna. Både för att de fått sån väldigt dålig information/återkoppling och på resultatet.

Spännande ändå. Att det verkar som att Moderaterna i Gävle inte ens informerat sin styrelse om förhandlingarna. Personen jag pratade med i dag sitter inte i styrelsen men hade fått vetskap om det. Jag har också hört det från andra håll.

Om det skulle vara felaktigit blir jag glad, för då skulle det betyda att M har en skapligt fungerande interndemokrati i alla fall. Det tror jag skulle vara bra för kommunen.