Den där ojämställdheten

Daniel Swedin skriver om det ojämställda föräldraskapet i dag.

Utdrag:

”Nu visar det sig att kvinnor i snitt är ­lediga drygt 13 månader fram till att barnet fyller två år men bara tar ut ersättning för 9,5 månader.

Det får konsekvenser. Rollfördelningen i familjen cementeras och kvinnor ­halkar efter både när det gäller inkomst och pension. Det är efter barnafödandet ­löneskillnaderna mellan män och ­kvinnor på allvar drar i väg.”

”Den enda situation där män och kvinnor tar lika stort ansvar för städning, matlagning och disk är innan de fått barn.”

”En uppskattning är att cirka 90 000 medelålders kvinnor gått i pension, sänkt sin arbetstid eller sagt upp sig för att de måste vårda en äldre anhörig. 114 000 kvinnor uppger att deras inkomster minskat av samma skäl. En illustration så god som någon till att äldreomsorgen behöver mer pengar.”

”En individualiserad föräldraförsäkring rättar inte till allt. Men det är ett stort steg på vägen. Det ger kvinnor större frihet på arbetsmarknaden och i hemmet.”