Föräldrar i Gävle: droginformation

Brottsförebyggarna i Gävle, BIG, beslutat sig för att, i samarbete med ett antal andra drogförebyggande aktörer i kommunen, bjuda in till en föräldrainformation om spice. De ger en samlad bild av drogsituationen i Gävle just nu, vad som görs för att förebygga, vad föräldrar bör vara uppmärksamma på etc.

Mötet kommer att äga rum den 17/11 kl.18.00-19.30 i Furusalen, Konstcentrum.

För att nå ut till dom som inte har svenska som modersmål har inbjudan att översatts till ett antal andra språk (somali, arabiska och tigrinja) och på mötet kommer det att finnas tolkar som talar dessa språk.

Sprid gärna informationen.