Inga unkna strukturer i politiken

Förra veckan träffades ett gäng kvinnor i olika åldrar och från olika partier, engagerade på olika ställen i kommunens politik.

Vi var eniga, vi är inte nöjda med hur det ser ut i dag.

Så vi skrev en gemensam debattartikel. Vi valde att skriva under med namn, inte partier. Detta för att parti är oväsentligt med tanke på frågan.

”Nu sätter vi fokus på detta i Gävlepolitiken och uppmanar våra manliga kollegor att även de ser över förtryckande strukturer som de medvetet eller omedvetet stöder, hjälper oss att ta fram konkreta förslag och stärker våra organisationers möjligheter att fånga upp missförhållanden.”