Socialdemokraterna måste hitta en lösning för ensamkommande barn och unga

Under den rubriken publicerade fjorton riksdagsledamöter i socialdemokratiska gruppen EN TEXT i Aktuellt i politiken.

Avslutningen är:

”Ytterligare problematiskt blir det när de ensamkommande har räknats upp i ålder vilket skett på ett, som Migrationsverket själva medgett, ytterst godtyckligt sätt. Unga människor som på grund av omständigheterna vuxit upp i Iran ska skickas till Afghanistan. Flera har valt att avsluta sitt liv, av rädsla för att skickas till Afghanistan.

Båda dessa omständigheter, frågetecknen kring säkerhetsläget och de godtyckliga åldersuppskrivningarna, gör att rättssäkerheten kraftigt kan ifrågasättas. Att i detta läge fortsätta med dessa utvisningar kan vi inte försvara och det kan inte fortgå.”

Alla fick inte frågan att skriva under, och alla som ville skriva under gjorde inte det av olika anledningar.

Vidare vill jag också uppmärksamma Svenska Afghanistankommitténs uttalande från årsmötet den 22 maj. SAK måste sägas besitta en stor mängd kunskap.

”Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.”

”Återsändande av flyktingar har bidragit till sjunkande löner, stora påfrestningar inom redan belastade sektorer såsom undervisning och sjukvård och bidragit till lokala konflikter om land och naturtillgångar. Etniska konflikter har skärpts. Återsändande under tvång bidrar därmed till destabilisering och motverkar de mål biståndet arbetar för.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *