Kritik mot ”Vit Jul”

IOGT-NTO-rörelsens kampanj ”Vit Jul” får varje år kritik. Ända från år ett har det sagts att detta är moraliserande och annat som människor säger när de inte tycker att någon annan någonsin ska ha synpunkter på alkohol i restriktiv anda.

Andra år har liberaler debatterat mot kampanjen eftersom de när de var små minsann inte led av att deras föräldrar var fulla.

I år har kritikerna lyft aspekter som handlat om att detta inte hjälper barn till föräldrar som har alkoholproblem och att det här problemet finns året om.

Men tänk ändå. 1879 bildades IOGT-NTO. Av skälet att alkoholen sabbar människors liv just året om. Många år senare startar en kampanj för att ändå få människor att reflektera över hur de dricker omkring barn en högtid. Kampanjen riktar sig givetvis inte till alla de människor som har svåra alkoholproblem. De behöver annat stöd och givetvis året om. Varken IOGT-NTO eller någon som helst annan som sysslar med restriktivt förhållande till alkohol tror att en sådan här kampanj löser sånt. Självklart inte. Ni som instämmer i den kritiken, hur har ni kunnat tro det?

Vidare är det ingen hemlis att i så gott som alla släkter finns en eller flera vuxna som inte klarar att hantera sitt drickande. De blir kanske våldsamma eller elaka, men de beter sig på ett sätt som gör att det händer oönskade saker när de är fulla. Om fler vuxna är nyktra i det sammanhanget undviks något mer trubbel. För övrigt är det osolidariskt att dricka alkohol när man vet att någon i umgänget har problem att göra det på ett okej sätt.

Vit Jul är en kampanj som i år fick 26 517 personer att aktivt ta ställning och inte dricka alkohol under julen. Personer som  gör det vid andra tillfällen, men som bestämt sig för att vuxna ska vara sig själva över julen och fokuset ska vara på att skapa en högtid för barnen. Jag kan verkligen inte se problemet med det.

Jag kan inte se varför det är viktigt att i det sammanhanget börja ropa att kampanjen inte hjälper någon med alkoholproblem och därför är dålig.

IOGT-NTO-rörelsen jobbar året om med att erbjuda nyktra mötesplatser, peka på alkoholnormen och visa på alternativ, kamratstödsarbete för anhöriga och har också en hjälplinje som du kan ringa om du vill prata om dina eller andras alkoholvanor. Det har IOGT-NTO för att vi vet att alkoholen är ett problem för många. Alltid.

Vi vill vara en del av en förändring. Vad vill den som kritiserar Vit Jul?

vitjul