Djuren

Egentligen ägnar jag lördagskvällen åt att sortera lite i bokhyllan. Jag gör det då och då. Sorterar ur, kompletteringsskaffar och gallrar. Den här boken hade fortfarande plasten runt sig sedan jag köpte den för ett år sedan. Jag sprättade den. Författaren McArthur har tagit bilder av hur djur används för människans skull.

Jag visar några av dem här. Två från djurparker. Två från djur som föds upp för sin päls är från Sverige. De två sista på människor som hjälper djur till ett bättre liv.

I går när jag lunchtränade lyssnade jag på Människor och tro för första gången i livet. Det handlade om ”Är djur och människor lika mycket värda?” Kanske finns det lika många svar som det finns människor, eftersom frågan bara kan ställas till oss och inte djuren. Det tänkte jag också på när jag lyssnade, vad tror vi att djuren skulle ha svarat på frågor om hur de vill bli hanterade/behandlade/bemötta?

Inte så märkligt att det var troende människor som förde resonemangen, och en del hävdade tvärsäkra svar ur Bibeln som de verkade vara säkra på att det stod. En blev dock direkt bemött med hur hen felciterade, men ändrade utifrån det givetvis inte sin åsikt. Jag menar, ”har man hört” att det är på ett sätt så har man. Samtiden alltså.

djurbok1 djurbok2 djurbok3 djurbok4 djurbok5 djurbok6 djurbok7