Kategoriarkiv: Uncategorized

Förändra utan ansträngning?

oscarson

I går var jag på Skottes och lyssnade på musik och uppläsning av delar av Stina Oscarsons bok ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” Fina illustrationer av Sara Granér.
Många bekanta läste texter.  Särskilt roligt pga för  tjugo år sedan när jag flyttade till Gävle tänkte jag att jag nog aldrig skulle lära känna någon här.

Det här handlar helt enkelt om kända och okända icke vålds-handlingar för att driva fram nödvändig förändring. Men också ett viktigt inlägg i diskussionerna om demokratin och hur vi ska ha det tillsammans.

Oscarson skriver:
”Och när vi i dagens hög röst försvarar yttrandefriheten handlar det oftast om rätten att provocera. Många är de som säger att det bara är då yttrandefriheten manifesteras. Men jag tänker att yttrandefriheten manifesteras lika mycket, fast i dag mer sällan, genom vår förmåga att lyssna, befolka varandras tankar och tillåta varandra att göra misstag.”

Kladdkaka och huslig lördag

Det är lördag kväll. Jag blev oerhört sugen på kladdkaka. Använder samma recept som är typ enda receptet i världen jag kan utantill. Det hette typ ”Annas chokladkaka” i tidningen land för kanske 25 år sedan.

Det är trösten för att jag trots upprepade tappra försök omöjligt får lysrören jag köpte till badrumstaket på plats. Vilket skitsystem. Jag vet dessutom att jag klarat av det förut men inte längre tydligen.

Så när jag ändå fick fylla i felanmälan på det fyllde jag i sex saker till till hyresvärden. Bland annat dragiga fönster och problem med badkarsknoppen.

Vill också gärna berätta att jag före lunch hade rengjort allt med spisen inklusive bakom och det äckliga fläktfiltret. Ättiksprit och bikarbonat ftw! Lyssnade på dokumentären om Dragon Gate samtidigt. Fint.

Jag har handlat också. Och läst vidare i Hungerspelen-trilogin.

I går gjorde jag en av de pinsammaste vurporna någonsin vid tåget. Jag menar någonsin. Förmodligen till medtrafikanternas både förskräckelse och stora nöje. Kände mig helskinnad. Två timmar efter episoden not so much. Sträckte hela högerbenet tydligen. Bestämde mig för att jag då slipper träna i dag. Inget ont osv …

Förslaget om en ny möjlighet till uppehållstillstånd måste bli generösare

Just nu är förslaget från Justitiedepartementet ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd” ute på remiss. Det är snarlikt det som det som presenterades muntligt i november.

När det presenterades för oss i Socialdemokraternas riksdagsgrupp av statsministern var jag tydlig med att jag tyckte att det är mycket bra att man är villig att hitta en lösning, men att det jag dittills hört var för snävt för att kunna jubla. Jag sade också att det kvarstår frågor relaterat till frågan om ensamkommande som inte fått svar. Så är det fortfarande. Ett exempel är hur det så kallade återvändandeerbjudandet fungerar. Här är ett Facebookinlägg från den 10 februari där en svensk åkt med till Kabul när vi tvångsutvisat ung människa dit.

kabul

Mina synpunkter på lagrådsremissen sammanfattas mycket väl av mejlet nedan som jag fått av en medborgare i min valkrets.

Några saker vill jag addera. För ett år sedan när den första gymnasielagen remitterats började vi prata om de här frågorna på allvar i vissa delar av riksdagsgruppen. En minister sade då till oss att ”den nya gymnasielagen kommer att lösa så att nästan alla får stanna”. Eftersom hen höll med om att de ensamkommande hamnat i kläm och det var bra att vi då skulle kunna lösa ut frågan. Nu visade det sig att det inte alls blev fallet. Vad har ändrats sedan dess?  Jag vet bara att jag för ett år sedan fick veta att det nu kom en lösning. Det gjorde det tyvärr inte. Vad är då problemet med att nu äntligen hitta en lösning som gäller så många som möjligt?

Det är dåligt att de kriterier som ställs upp ska vara sådana slumpar för människorna det handlar om. Varför utreddes man snabbt eller långsamt? Det är bara ett lotteri. Livet är ofta ett sådant, men här har vi möjligheten att välja bort det. Att inte medvetet skapa ännu fler förlorare.

Förslaget som ligger nu måste bli mycket generösare för att vara humant och kännas bra. De unga ska inte ”ta smällen” för kass byråkrati. Tvärtom är det vår skyldighet att fixa. Låt det omfatta alla som kom 2015 och är kvar i landet och går i skolan.

Jag ska heller inte hymla om min stora rädsla. Att förslaget inte vinner gehör i riksdagen. Skräckscenariot är att Centerpartiet säger att det är för dåligt och att de gjort vad de kan och regeringen säger att de också gjort vad de kan och nu inte kan göra mer. Det vore politik när den är som sämst. Jag hoppas att Centerpartiet kan vara bidragande till ett ännu bättre förslag, att regeringen lyssnar och gör det till verklighet och att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för tusentals unga. Bäst vore om något mer borgerligt parti kunde känna lite pragmatism i detta svåra.

Till Socialdemokraterna i Riksdagen

Jag skriver till er om lagförslaget angående unga ensamkommande ungdomar som nu är ute på remiss. Vill börja med att tacka Socialdemokraterna för att ni arbetade hårt med denna fråga under hösten. Vi som är engagerade i dessa ungdomars livssituation när nu vårt hopp till att förslaget skall få en rimlig justering under remissomgången samt i den slutgiltiga politiska processen.

När förslaget lades i november tändes hoppet hos många ungdomar som känt  förtvivlan över att deras kamp för ett liv undan en obarmhärtig verklighet inte fått gehör hos det officiella Sverige. Trots motgångar har hoppet hos de flesta ändå hela tiden funnits att någon möjlighet ändå skulle öppna sig. Ungdomarna har lyckats mobilisera kraft att kämpa på i skola trots att mardrömmarna om vad som kan hända om de inte få ett positivt svar ibland varit mycket påträngande.

I lagförslaget ligger ett par tidsmässiga begränsningar som känns orimliga då de skär rakt igenom ungdomsgruppen som i övrigt är väldigt likvärdig. Jag vill lyfta upp och kommentera dess.

1)      Vederbörande skall ha sökt asyl före 24 november 2015. Av de c:a 40 ungdomar som jag har kunskap om har c:a 10 sökt asyl efter detta datum – men de kom till Sverige innan. I det kaos som var med tusentals som anlände varje vecka hanns inte registreringarna med – de nyanlända fick vänta. En pojke flyttades omkring till tre olika provisoriska upptagningsplatser och fick vänta en hel månad till asylansökan kunde göras först i mitten av december.

Ett antal ungdomar kommer att bli offer för ett byråkratiskt system som de själva inte har någon roll i om datumet den 24/11 för asylansökan hålls strikt.

Eftersom gränserna stängde det datumet så var det rimligen ett ytterst marginellt antal som under 2015 anlände efter den 24/11.

Ett förslag: sätt gränsen till 1/1 2016 – då täcks alla de ungdomar in som anlände till Sverige före den 24/11.

2)      Vederbörande skall ha väntat på sitt första negativa besked i minst 15 månader enligt förslaget. Denna tidsram är långt över de ambitioner på 3 månader som Migrationsverket satte upp för de ensamkommande barnen och slår också som gräns orimligt. Överklagandeprocenten för de ensamkommande är i stort sett 100%. En effekt av att många kom 2015 blev att de fastnade i nästa tidsfälla. Migrationsdomstolarna blev överbelastade och bedömningarna blev också där liggande i en orimligt lång tid vilket spädde på den psykiska belastningen för de väntande – som fortfarande närde sitt hopp, gick i skola och spelade i fotbollslag. Man bör ta i beaktande att alla de som kom till Sverige 2015 och som ännu inte fått sin fråga slutgiltigt avgjord, kommer att ha väntat i minst 2,5 år när lagförslaget väntas träda i kraft 180601.

Definitionsmässigt är en process inte avgjord förrän ett beslut nått laga kraft. Den tid som definieras som väntetid bör därför involvera också perioden för överklagandeprocessen.

De ungdomar som är aktuella har redan investerat stort i skola och många har antingen redan hunnit börja på en sedvanlig, nästan alltid yrkesinriktad, gymnasielinje alternativt står i begrepp att göra det kommande läsår. Det innebär att dessa ungdomar inom drygt 2-3 år kan komma ut i arbete i många av de bristyrken som har ett skriande behov av arbetskraft.

Att satsa på dessa ungdomar är alltså en mycket god och snabb investering. En Sverigefödd individ kostar samhället under minst 20 år innan vederbörande blir produktiv. Det är anmärkningsvärt att den goda investeringspotentialen av lagförslaget får så marginell uppmärksamhet. När TT 180130 kommenterade lagförslaget redogjordes enbart för kostnader av förslaget under de kommande 2-4 åren.

Att ha en konstruktiv syn på förslaget kommer att gagna ett stort antal ungdomar som, trots att de hittills farit så illa i sin asylprocess, har kvar hoppet och framåtandan. Det kommer också att mildra effekten på den svenska arbetsmarknaden som har att tampas med humanitär resursbrist.

Jag hoppas att den politiska processen som kommer efter remissomgången innebär att tidsramarna justeras till rimliga gränser. Allt annat riskerar att skapa stora problem med psykisk ohälsa hos de som ’blir över’ samt risk för ett fortsatt ’parallellsamhälle’ som inte gagnar någon.

Myten om eldningen

För en tid sedan började det snurra på sociala medier att man inte längre skulle få ha kaminer eller annan typ av vedeldning hemma.

Helt nyligen fick vi se en moderat riksdagsledamot publicera detta för att spä på myten och samtidigt få det att verka som att alla, utom hen själv, är lite dumma, förstås.

”Ett av de senaste landsbygdsfientliga förslagen som MP/S regeringen banat väg för är en reglering som i praktiken innebär ett förbud mot nyinstallation av vedspisar och braskaminer i hemmet. Det här är en reglering som i synnerhet slår mot hushållen på landsbygden. Det är samtidigt något som strider helt mot den av regeringen uttalade ambitionen om att stärka beredskapen i Sverige vid oförutsedda katastrofer, då tillgång till alternativa värmekällor är av stor vikt.”

Så vad gäller!? Det kan man ta reda på om man vill. Rekommenderar den här läsningen hos Boverket. 

Nyanländas etablering går snabbare

Från regeringens hemsida i dag:

”Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Det visar ny statistik från SCB. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar. Sedan regeringen tillträdde har antalet i arbete ökat med över 250 000 personer”

Visste ni förresten att vi faktiskt inte är särskilt dåliga alls i Sverige på att få nya svenskar i jobb? Men kan lätt tro det. Kvinnor är svårast, men om man tittar på ur stor andel kvinnor som inte är födda i Sverige som jobbar så är den andelen större än snittet för kvinnor i hela Europa. Alla kvinnor, också de som lever i det land de föddes …

Fler fakta:

  • Sysselsättningen fortsätter att öka jämfört med närliggande månader, både vad gäller antal och andel.
  • Arbetslösheten visar på en gynnsam utveckling med en minskning i både antal och andel.
  • Antalet långtidsarbetslösa minskar och även bland den unga befolkningen, 15-24 år, minskar antalet och andelen arbetslösa.
  • Sammantaget fortsätter arbetskraften att öka till följd av den starka sysselsättningsutvecklingen.
  • Andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.
  • Utrikes födda kvinnor får arbete i betydligt lägre grad än män, 16 procent av kvinnorna hade arbete 90 dagar efter avslutad etableringsplan och 36 procent av männen 2017.

Humorgåvan till Ecpat

humor

I går kväll var en glad kväll. Roa (en agentur för tex komiker) gör varje år en show där intäkterna går till något viktigt som de väljer. I år valde de Ecpat. Jag och mina styrelsevänner i Ecpat gick dit. Det var så roligt!

Tack för det här välbehövliga ekonomiska bidraget som används för att bekämpa barnsexhandel.

En typisk måndag

En dag av interna möten!

Förmiddag med mina bänkkamrater, snack om förhållningssätt på våren och i skarp valrörelse.

Eftermiddag med partikamrater från grannkommun, om politiska frågor vi har gemensamt och också om valet.

Kväll med arbetarekommunens VU. Ungefär samma tema. Skrattade mycket!

Nu mejlar jag. Det blir alltid mejl att skriva efteråt.