Välkommen till Gävle nya myndigheten!

”Myndigheten för arbetsmiljökunskap är viktig, nödvändig och välkommen. Vi blir oroade när vi ser alliansföreträdare som efter den viktiga myndighetens öppnande i Gävle redan uttalar sig negativt om myndigheten. MynAK ska samla och sprida kunskap om arbetsmiljö, det finns bara fördelar med detta!” 

Jag skrev med Åsa Wiklund Lång, kandidat till kommunstyrelsen ordförande, i Gävle  i Gefle Dagblad nyligen:
https://www.gd.se/artikel/opinion/debatt/valkommen-till-gavle-mynak

mynak