Menskoppsmotion

evelina-menskopp-sa-har-gor-du_57fe11a22a6b225a7ea0525b

Den här veckan lämnar jag in en motion till fullmäktige i Gävle om att utreda möjligheten att förse elever i Gävle kommun som så önskar med en menskopp.
Ur motionen:
”En menskopp har oerhört många fördelar. Den påverkar inte miljön i underlivet, den har långtifrån samma tryck på miljön, den kräver mindre hantering, det finns ingen risk för ”tampongsjuka” och den blir över tid ett mycket billigt mensskydd.
Ur ett kommunalt perspektiv, där vi till exempel har ansvar för vattenmiljön, där vi vill främja jämlikhet och minska ekonomiska klyftor finns det många fördelar om våra unga med mens provade och kanske genom livet fortsatte använda en menskopp.”
Bild från piggabutiken.se