Hjälp!

Den här nyheten har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Men den försvinner förstås i mängden av män som hotar med sina knappar.

choklad