Kort visit på Söderhamn Pride

pridehemmaI dag hade jag lunchföreläsningen på biblioteket på Söderhamn Pride. Jag valde att tala om hatbrott utifrån min roll i justitieutskottet. Ungefär 4 procent av hotbrotten klaras upp. Polisen har utifrån direktiv från regeringen jobbar på  kunskapshöjande och i juni lämnas revisionens förslag till rikspolischefen vilka rekommendationer de har. I höst går utbildningssatsningen vidare tillsammans med Forum för levande historia.

Ungefär 7000 hatbrott kan identifieras i polisanmälningar. Men i undersökningar svarar 100 000 fler att de utsatts. Slutsats: Anmäl alltid.

Roligt att vara på hemmaplan så mamma och min farmors syster kommer och lyssnar!