”De konstaterar att alla alkoholskador skulle öka kraftigt”

Centerpartiets distriktsordförande ihop med Majs Keller gjorde ganska nyligen utspel om gårdsförsäljning. Givetvis levererade vi svar väldigt kvickt jag och Gabriel Romanus. Han har tidigare varit boss på Systembolaget och suttit i riksdagen för Folkpartiet. I Hälsingland plockar tidningen det snabbt. Gävletidningarna … not so much! Nåja, svaret nedan.

Gårdsförsäljning hotar folkhälsan

Magnus Svensson (C) och entreprenören Majs Keller att de vill se gårdsförsäljning av alkohol. Syftet skulle vara att stärka besöksnäringen. En näring som de själva säger har vuxit mycket de senaste åren (utan gårdsförsäljning av alkohol).

Faran med gårdsförsäljning är inte i första hand om ett antal mindre bryggerier får sälja öl till sina besökare. Nej, den stora faran är att de lagändringar som krävs kan döda det svenska alkoholmonopolet, som bidrar till att Sveriges alkoholkonsumtion och skador är bland de lägsta i Europa.

Att hoppas att stödja besöksnäringen, genom att riskera att få många fler människor som mår dåligt av eget eller andras drickande, är både orealistiskt och cyniskt.

Justitiekanslern, vars sakkunskap får anses väga tungt, säger att ”förslaget medför en påtaglig risk för att det statliga detaljhandelsmonopolet inte längre skulle anses förenligt med artikel 37 i EEUE” (EUs grundlag). Svensson och Keller säger sig inte vilja äventyra alkoholmonopolet. Känner de EU-rätten bättre än JK?

Folkhälsoinstitutet har med hjälp av kvalificerade forskare tittat på vad som skulle hända om monopolet avskaffades. De konstaterar att alla alkoholskador skulle öka kraftigt.

För övrigt bedömer vingårdarna själva försäljningen genom Systembolaget som mer omfattande än försäljningen till besökare, om den skulle bli tillåten. Det ligger alltså inte i deras intresse att avskaffa monopolet. Om Centerpartiet skulle lyckas få med sig regeringen och riksdagen på att äventyra monopolet, så gör de både landsbygden och folkhälsan en björntjänst.

Elin Lundgren, Riksdagsledamot (S)

Gabriel Romanus, Styrelsemedlem i Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *